Hemmeligheten bak bedre beslutninger

Nederst fra venstre: Jørgen Dalen, Atferdsspesialist Mindshift, Alf Lervåg, Data engineer Mindshift, Bjørn Hallan, Programleder Mindshift, Anne Stokke, Daglig leder Mindshift, Trine Hellum, HR-Direktør Klaveness, Lars Erik Luthman, IT-Direktør Klaveness og André Torbjørnsen, Analytics mentor Klaveness

Et samarbeid i kompetanseheving:

– Nå, mer enn noensinne, er det kritisk viktig for bedrifter å bruke data og analyse i beslutningsprosesser, mener HR-direktør Trine Hellum i shippingselskapet Torvald Klaveness. Vi har inkludert alle ansatte i et kompetansehevings program i Data Analytics siden høsten 2018. I tett samarbeide med interne Klaveness ressurser, har endringsselskapet Mindshift har vært ansvarlig for opplæring, bygging av dataplattform og programledelse.

Bedre innsikt, bedre beslutninger

– Vi startet Mindshift fordi vi har klokkertro på at teknologi og atferdspsykologi er avgjørende for å løse framtidens utfordringer, sier Anne Stokke, CEO i Mindshift.

Programmet trekker på alle Mindshifts kompetanser: Data Analytics, atferdspsykologi og endringsledelse.

André Torbjørnsen i Klaveness Digital, forteller: – Sammen med Mindshift har vi fulgt tre parallelle spor: tilgjengeliggjøring av dataene, at de ansatte lærer metodene og verktøyene for å bruke dataene og et fokus på hvorfor vi skal lære om Data Analytics og hvordan det gagner medarbeiderne og forretningen. Vi er allerede godt i gang med bruk av Data Analytics for å styrke tradingstrategier, optimalisere driften og minimere miljøfotavtrykket.

Stokke er enig i at økt bruk av data er kritisk kunnskap, og beskriver ledelsen i Klaveness som fremsynte: – De er tidlig ute med å se hvordan bruk av data og prediksjonsanalyse kan åpne for nye muligheter og gi økt lønnsomhet.

Fremtidsrettet

Hellum forteller at av selskapets 180 medarbeidere fordelt i Norge og Asia, har 90 prosent gjennomført grunnopplæringen. En stor gruppe er svært ivrige i fortsettelsen.

– Programmet er laget for å vare, og vi er glade for at de ansatte har tatt eierskap til programmet. Stokke utdyper: – Det er viktig at de ansatte trives med endringene. Det er økt kunnskap som driver utviklingen, ikke teknologien alene, sier hun.

Ledelsen er involvert i og fronter tiltaket helhjertet . Alle ansatte oppfordres til å bruke to arbeidstimer i uken på Analytics-programmet: – CEO Lasse Kristoffersen beskriver timene som «time on», ikke som «time off». Før oppstarten saumfarte Klaveness markedet etter rett samarbeidspartner: – Mindshift skilte seg helt klart ut med høy kompetanse innen alle de nødvendige områdene: teknologi, atferdspsykologi og prosjektledelse.

Hellum avslutter med et tips: – Vi begynte med å tenke på oss selv som en forbruker av data og analyse. Nå kan vi i større grad integrere analysene med forretningserfaring og intuisjon. Gjennom samarbeidet med Mindshift, og en stor innsats fra vår ledelse og ansatte, er vi nå godt i gang med et program som ruster Klaveness for fremtiden.

Les mer om vårt rammeverk for endring

Fra artikkel i Dagens Næringsliv: 13. august 2019