Du finner teorier som støtter begge utfallene innenfor psykologien. Kanskje vil vi måtte skrive om noen av teoriene om motivasjon når vi kjenner utfallet om et par års tid?

Goal gradient effect

Clark Hull viste allerede i 1934 at rotter løper fortere når de nærmer seg maten (belønningen).

Post reward effect

Samtidig ser vi ofte sprintere som slapper av når de nærmer seg målstreken. Det kan ha flere årsaker, men en av dem kalles post reward reset effect: når målet er nådd (jeg vant!) så faller motivasjonen tilbake til der den var før du prøvde å nå målet.

Individuelle forskjeller

Den berømte marshmellow-studien viste at det er individuelle variasjoner for hvor lenge vi orker å vente på belønning. Kanskje var det denne effekten vi så i sommer når smitten gikk ned – mange ville innkassere belønningen med en gang ved å leve livet som før, mens andre var villig til å «stå i det» litt lenger.

Hva skjer når vi fokuserer mer på belønningen?

Jeg tror at for stort fokus på vaksinen gjør at flere tror de allerede er i mål og vil slappe av mer. Alt snakket om vaksinen i media (belønningen) bør tones ned – vi bør fortsette å fokusere mer på regimet vi har og bør fortsette med, frem til tilstrekkelig mange er vaksinert (flokkimmunitet).

Samtidig er det viktig å opprettholde håp, som faktisk er essensielt for å holde motivasjonen oppe. Så hva bør myndighetene gjøre?

Bedre forventningsstyring

Det er allerede mange som tror de vil få vaksine rett over jul. Det tyder på at forventningsstyringen ikke har vært god nok. Allerede nå bør vi få vite «dette vil skje nå, dette er den prioriterte rekkefølgen, enkelte får ikke noe før om ett år». Det å vite at du må vente 1 år er tross alt bedre enn å bli skuffet (og sint) fordi du ikke fikk det med en gang.

Spill på følelser

Gitt at det blir harde prioriteringer er det viktigere enn noen gang å appellere til folks følelser. Her kan vi ha et fortrinn i Norge, der det er lett å få folk til å akseptere at det handler om «oss, ikke jeg». Kanskje bør vi bruke kongen vår til å mobilisere? Du skal ikke se bort fra at folk ville likt (og blitt rørt av) å høre kongen snakke om rasjonering og fellesskapets beste.

Portrait of Jørgen Dalen

Jørgen Dalen

  • Principal Behavioral Scientist