Flere tar til orde for at håndtrykket er så innvevd i vår kultur at det umulig kan forsvinne. Vi er ikke like sikre.

Sosial atferd spres fort

Håndtrykket er en vane. Det er også en sosial atferd som videreføres ved imitasjon - du gjør det fordi andre gjør det. Hvilket betyr at hvis mange nok personer er negative til å håndhilse, så kan det spres veldig raskt. For du vil vel ikke være den ene som står der med utstrakt hånd, som ingen vil ta imot?

Frykt kan sette fart på prosessen

Ingenting virker så hemmende på atferd som frykt. Når en vane først har fått stempel som uhygienisk, er det vanskelig å reversere stigmaet. Det blir som å spytte på gata.

En ny identitetsmarkør?

Spørreundersøkelser har allerede pekt på forskjeller i holdninger, for eksempel mellom demokratiske og republikanske velgere. Vi tror håndtrykkets status som «noe alle gjør» er på vei ut, men vil fortsette å eksistere i sub-kulturer.