Det rapporteres daglig at antall nye COVID-19 smittede stiger i Norge og i verden. Som regel får vi vite hvor mange smittede det er i hvert land. Men gir totalt antall smittede i hvert land det riktige bildet av spredningen? Vi i Mindshift mener at det er mer riktig å se på antall smittede relativt til størrelsen på befolkningen, og hvor raskt spredningen skjer. Angir vi antall smittede i forhold til populasjon, ser vi at bildet blir veldig annerledes. Land som Island, Italia og Norge har en mye større prosentandel smittede enn andre land som Frankrike og Tyskland. Storbritannia og Finland ligger i bunnen av denne statistikken.Er det noe disse landene gjør annerledes? Vi antar at alle land er like restriktive når det gjelder testing, så hvilke andre faktorer gjør at Norge ligger på smittetoppen i Norden? Har norske myndigheter gjort alt de kunne? Kunne mer isolasjon/karantene og restriksjoner i reiseliv, spesielt til og fra Kina og Italia bremset spredningen? Dette er interessante spørsmål å ha i bakhodet når man leser avisene.

Norden: Corona-smitte relativt til befolkningsstørrelse.Kommentar: Island er ikke med i denne grafen, som er en øy og spesielt utsatt for rask spredning

Europeisk Corona-smitte relativt til befolkningsstørrelse.Kommentar: San Marino er ikke med i denne grafen.

Topp 4 land i verden med flest antall smittede relativt til befolkningsstørrelsen

Plassering Land Smittede per 10 000 innbyggere
1. Sør-Korea 1,233
2. Kina 0,572
3. Iran 0,433
4. Japan 0,027

Topp 17 land i Europa med flest antall smittede relativt til befolkningsstørrelsen

Plassering Land Smittede per 10 000 innbyggere
1. San Marino 6,287
2. Island 0,714
3. Italia 0,654
4. Norge 0,106
5. Sveits 0,066
6. Frankrike 0,066
7. Sverige 0,062
8. Spania 0,057
9. Tyskland 0,049
10. Nederland 0,048
11. Belgia 0,044
12. Østerrike 0,042
13. Danmark 0,031
14. Kroatia 0,025
15. Storbritannia 0,018
16. Luxemburg 0,017
17. Finland 0