Sommeren og høsten 2019 gjennomførte Oslo kommune, Bydel Gamle Oslo i samarbeid med Mindshift AS en studie om det er mer avfall i bybildet på Grønland enn andre sammenlignbare områder.

Datainnsamlingen foregikk ved at ungdom fra nærmiljøet talte og klassifiserte avfallstyper i bybildet. I tillegg ble de introdusert til forskningsmetodikk, og gjennomførte intervjuer med næringsliv og beboere i området. Analysen ble gjennomført med 100 000 datapunkter som grunnlag for videre bearbeiding.

Bildet viser en mørk park, med to mennesker i gule vester, begge med hodelykt som lyser på bakken.

I prosjektet ble det gjennomført et minieksperiment for å se hvordan endringer i byrommet påvirket mengden avfall som ble kastet utenom avfallsbeholderne. Dette eksperimentet er basert på atferdsvitenskap, for å se om dulting kan ha en effekt på dette problemet.

Ved spørsmål om rapporten, kontakt

Marianne Netland planlegger BGO Mobil: 90175691 marianne.netland@bgo.oslo.kommune.no

Forsiden på rapporten med tittel Ressurser på avveie, med bilde av en steintrapp med forsøpling ved foten

Last ned rapport (pdf, 29 Mb)