Mindshift er opptatt av å få til rask atferdsendring for våre oppdragsgivere. Det gjør vi ved å kombinere:

  • Spisskompetanse på atferdspsykologi
  • Smart bruk av data og teknologi

Konsentrer deg om de som holder på å endre atferd

Hvilke kunder er i ferd med å si opp? Hvem står på terskelen til å begynne å spare?

Atferd følger nesten alltid en normalfordeling, der noen har lettere for å endre seg enn andre. Fokuser på de som står på nippet til å endre seg, og som bare trenger en liten dult! Kvantitativ analyse og prediksjon kan identifisere hvor i endringsprosessen folk befinner seg, og hvor du bør legge inn støtet.

Endre atferd, ikke verdier eller emosjoner

En tommelfingerregel er at det er enklere å endre atferd enn folks verdier og emosjoner. Spill på verdier og emosjoner folk allerede har for å drive frem ny atferd, heller enn å rokke ved dem. Dulting (nudging) er en type tiltak som går rett på atferd, heller enn å prøve å endre holdninger og verdier.

Fjern frykt, vis muligheter

Frykt er atferdsendringens verste fiende. Det er ikke tilfeldig at de raskeste endringene skapes av teknologi som begeistrer, uten å vekke frykt (ref elektriske sparkesykler).

I Mindshift har vi et mantra vi bruker i all tjenesteutvikling. Fjern frykt, vis muligheter.

Fortrinnsvis i den rekkefølgen.

Vil du vite mer om raske atferdsendringer, ta kontakt med Jørgen Dalen.

Portrait of Jørgen Dalen

Jørgen Dalen

  • Principal Behavioral Scientist