/ VI I MINDSHIFT
Portrait of Biljana Stangeland

Biljana Stangeland

Biljana er Data Scientist med ekspertise innen biomedisinsk forskning. Hennes teknologiske fokus er på hvordan maskinlæring og avansert analytikk kan brukes til å skape verdier for organisasjoner og bedrifter. Hun jobber også med håndtering av sensitiv pasientinformasjon, forskning og cybersikkerhet relatert til helsevesenet og offentlig helsesektor. Biljana har bakgrunn som senior forsker og prosjekt leder fra Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Oslo og en rekke anerkjente nasjonale og internasjonale institusjoner. Biljana har en doktorgrad fra Max Planck Institutt i Tyskland og har undervist i flere år ved UiO, NMBU og flere andre universiteter i utlandet. I løpet av hennes forskningskarriere har Biljana ledet en rekke prosjekter og publisert og evaluert vitenskapelige artikler innen dataanalyse og bioinformatikk. Hun har stor erfaring med anskaffelser av midler og prosjektfinansiering fra ulike offentlige institusjoner. Biljana har igjennom hele hennes karriere hatt fokus på prosessforbedringer og hennes evne til å tenke utenfor boksen og til å bruke teknologi og data har vært avgjørende for å lykkes i internasjonal konkurranse. Som pedagog og foreleser har hun evnen til å formidle kompliserte tema til et bredt publikum.