/ KURS OG SEMINAR
Digitalisering og endring - hvordan lykkes som leder?
23 August
08:30 - 10:00
Næringslivets hus (NHO)
Ledelse

Digitalisering og endring - hvordan lykkes som leder?

Vårt neste frokostseminar er i samarbeid med Abelia, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Du får møte ledere som har gjennomført krevende endringsprosesser- og som har lykkes. Du får møte Lasse Kristoffersen, CEO i Klaveness og president i Rederiforbundet, Morten Lie, tidligere direktør i Direktoratet for byggkvalitet og Ellie Kazemie, professor i atferdspsykologi ved California State University.

Endrings- og digitaliseringsprosesser stiller store krav til dagens ledere. Det fokuseres mye på hvilke muligheter teknologien kan åpne for. For å lykkes er det minst like viktig å bygge organisasjonens evne til å utnytte teknologien og få de ansatte med seg. Det er økning i kunnskap som driver utvikling, ikke teknologi alene.

For å unngå at endringsprosessene tar for lang tid, trenger du kunnskap om både atferdspsykologi og teknologi, og dersom du kjenner virkemidlene er det god grunn til optimisme. Stikkord for suksess er involvering og kompetanseheving, og dette seminaret vil gi deg noen erfaringen fra noen av de som har lykkes med krevende endringer.

Seminaret handler om hvordan du som leder bør agere, hvilke teknikker du har til rådighet og hvordan du skal få dine ansatte med deg.

Program

8.30 Velkommen v/ Abelia

8.40 Lasse Kristoffersen, CEO i Klaveness og President i Rederiforbundet, presenterer hvordan Klaveness har jobbet strategisk med «data analytics» for å kunne ta bedre beslutninger basert på fakta – og hvordan de har lykkes med å få ansatte med på endringen.

9.00 Morten Lie, tidligere Direktør i Direktoratet for byggkvalitet, deler sine erfaringer med å få ulike aktører i offentlig sektor til å samarbeide om digitalisering og forenkling av tjenester for innbyggerne.

9.20 Ellie Kazemie, Professor i atferdspsykologi ved California State University, gjør rede for den nyeste akademiske forskningen om hvordan ledere kan utnytte egen kommunikasjon mer effektivt for å få ansatte med på endringer. Dette foredraget holdes på engelsk.

9.40 Anne Stokke, seriegründer og Adm. dir. i Mindshift, presenterer konkrete tips og råd om hvordan man kan kombinere teknologi og kunnskap fra atferdspsykologien for å lykkes med endringsprosesser.

Påmelding