/ KURS OG SEMINAR
Tjenestedesign for HR – slik lager du gode opplevelser for ansatte!
26 November
09:00 - 16:00
HR Norge, Akersgata 34, 0180, Oslo
Kompetanse

Tjenestedesign for HR – slik lager du gode opplevelser for ansatte!

I samarbeid med HR Norge, arrangerer Mindshift kurs i hvordan HR aktivt kan bruke tjenestedesign i arbeidshverdagen.

Vet du hvordan de ansatte opplever prosessen fra første kontakt med dere til de har jobbet der en stund? Eller hvordan de opplever en oppsigelsesprosess? De siste årene har tjenestedesign stadig oftere blitt nevnt som et viktig verktøy for endring og innovasjon for virksomheter. Tjenestedesign er utviklingsprosesser som setter brukeren i sentrum, det være seg kunden, ansatte eller potensielle ansatte. Målet er å skape verdi for organisasjonen, positive endringer og å innovere.

Kurset dekker blant annet:

  • På hvilken måte tjenestedesignmetodene passer inn i HR-problemstillinger
  • Prosessen og verktøyene - vi tegner opp ansattreisen steg for steg
  • Hvordan identifisere tiltak?
  • Veien videre - hvordan gå fra ansattreise til faktisk endring i organisasjonen?

Som deltaker vil du få:

  • Innføring i tjenestedesign
  • Din egen verktøykasse med nye anvendelige metoder fra tjenestedesign
  • En tilnærming for å visualisere komplekse prosesser og organisasjoner
  • Vite hvordan du kan gå fra visualiseringer til faktiske endringer

Kurset passer for deg som jobber med ansettelser, rekruttering, eller endringsprosesser i HR, og som ønsker en verktøykasse for fasilitering og innovasjon som en del av jobben.

Kurset holdes av Mona Halland og Anders Matre, seniorkonsulenter i Mindshift, med lang erfaring fra tjenestedesign og formidling.

Påmelding