/ KURS OG SEMINAR
Tjenestedesign for ingeniører
29 April
08:30 - 16:00
Tjenestedesign

Tjenestedesign for ingeniører

Lær hvordan du aktivt kan bruke tjenestedesign i arbeidshverdagen

Vet du hvordan dine teknologiske løsninger oppleves av folk som skal bruke dem? Hvordan kan du løse problemer med en systematisk og helhetlig tilnærming, på tvers av fagområder?

De siste årene har tjenestedesign stadig oftere blitt nevnt som et viktig verktøy for endring og innovasjon for virksomheter. Tjenestedesign er en utviklingsprosess som setter mennesker og deres opplevelse av teknologi i sentrum. Målet er å skape verdi for organisasjonen, positive endringer og å innovere.

På kurset får du kjennskap til

  • Hvilken måte tjenestedesign passer inn i problemstillinger som er vanlig for ingeniører
  • Prosessen og verktøyene - vi jobber med en konkret case steg for steg
  • Hvordan du identifiserer tiltak
  • Veien videre
Mer informasjon og påmelding