Store problemer krever ikke alltid komplekse løsninger, men du må vite hvor du skal legge inn kruttet. Det er derfor vi i Mindshift har spesialisert oss på atferdsendring og teknologi, og har erfart at all vellykket endring har fem sider du som leder må forstå:

 1. STRATEGI

  Hvordan understøtter endringen strategien din? Hvorfor er endringen viktig? Hva skal den lede til?

  Det er helt avgjørende at dine ansatte forstår hvorfor endringen er nødvendig - hvorfor vi ikke kan fortsette som før og hva endringen egentlig innebærer for hver enkelt.

  Eksempler: Hvordan vinne markedskampen, hva er korteste vei til mål, har vi noen styrker og/eller muligheter som gir oss et konkurransefortrinn? Hvordan utnytter vi dem?

 2. KULTUR & ATFERD

  Hvordan skal vi jobbe? Hva ønsker du at kundene dine skal gjøre annerledes?

  Skal du få til endringer må du være tydelig på hvilken atferd du ønsker av dine ansatte eller kunder.

  Eksempler: få de ansatte til å ta beslutninger basert på fakta heller en magefølelse, ta i bruk det nye systemet, være åpen for nye måter å jobbe på eller trykke oftere på kjøpsknappen.

 3. KOMPETANSE

  Hva har vi? Hva trenger vi å lære mer om?

  Det er vekst i kunnskap som driver utviklingen, ikke teknologien alene. Hvilken kunnskap kreves for at hver enkelt skal lykkes med sin del av endringen? Bør kompetansen og kapasiteten bygges, ansettes, leies eller tilføres på andre måter?

  Eksempler: bli bedre til å gjøre analyser basert på data, se mønstre og visualisere store datamengder, forstå kundens preferanser.

 4. TEKNOLOGI

  Hvordan kan du utnytte teknologien smart?

  Smart bruk av teknologi er avgjørende for raske endringer, mens feil bruk er kostnadsdrivende og blir en bremsekloss. Teknologi må begeistre, ikke skape frykt.

  Hva må på plass av ny teknologi for å få gjennomført endringene? Hvordan kan vi utnytte det vi allerede har? Hvilke muligheter gir teknologien til å skape verdi.

  Eksempler: utnytte det at alle har en superdatamaskin i lomma, fange kontekstuelle data, gjenbruke maskinlæringsmodeller som vi vet virker eller stimulere folk til å ta det riktige valget (dulting).

 5. STYRING

  Trenger du å følge opp på en annen måte enn før?

  Styringssystemene dine blir ofte en hemsko for endring fordi de forteller hvordan du gjorde ting før.

  Innføring av endring og det å gjøre den varig krever at ledere styrer og følger på nye parametre.

  Eksempler: Har vi fortsatt de riktige KPI´ene? Tar budsjettene hensyn til endringene? Rapporterer vi effektivt? Er alle som bør vite informert? Er arbeidsprosessene våre fortsatt effektive?