This site runs best with JavaScript enabled
Logo

2022

Godt nytt år

Tenk tilbake ett år. Lite visste vi da om hva 2021 ville bringe, i familien, sosial og på jobb. Vår evne til å håndtere uforutsigbarhet og endring har blitt satt på prøve. Men heldigvis er vi mennesker tilpasningsdyktige. Endringer kan gi oss nye perspektiver, utfordre gamle sannheter og åpne nye muligheter.

Image

Vi vil bidra til å bevare naturen

Naturen er i endring, og forskere sier at vi er på vei inn i den sjette masseutryddelsen av arter. Den femte var dinosaurusene.

Under «normale omstendigheter» dør det ut 1‑2 arter hvert tusende år, nå dør det ut 100‑1000 ganger flere.

Fugler har alltid vært til stor glede, og nytte. Et eksempel er hvordan kanarifuglen ble brukt til å varsle gruvearbeidere om det var gasslommer i kullet. Så lenge kanarifuglen sang og hoppet rundt i buret sitt var alt fryd og gammen, og gruve‑arbeiderne kunne jobbe ufortrødent videre.

I dag kan vi bruke analyse, ogBirdLife Norgeer en viktig bidragsyter når det gjelder å varsle om tilstanden i naturen vår. For noen tiårsiden var det vanlig med fugler som nå er på rødlista, og den årlige tellingen av fugler på fuglebrettet er en nasjonal crowdsourcing med mange deltakere.

Ved å støtte Sabima, støtter vi også indirekteBirdLife Norgemed sitt viktige arbeid.

Det mest positive etter pandemien er kanskje at det har gitt oss en tro på at endringer er mulig og viktigheten av å dra i flokk, og hvilken kraft som ligger i oss mennesker. Vi ønsker å løfte frem tre refleksjoner fra året som har gått:

01 /De viktigste innovasjonsprosessene er i offentlig regi. Mange av utfordringene vi som samfunn står overfor krever gode fellesskapsløsninger, ansvaret kan ikke bare hvile på hver og én av oss.

02 /De meste vellykkede endringsprosessene starter ofte nedenfra, fra grasroten. Det betyr ikke at det ikke trengs styring, men at det er de tusen små dyttene som i sum gir resultater, og ikke de massive prosjektene og rammeverkene som ofte tar energien fra folk.

03 /Bruk av innsikt kombinert med atferdspsykologi er nøkkelen til at vi mennesker tar valg som er bra for både samfunnet og for hver enkelt av oss. Vår erfaring er at de fleste ønsker å gjøre gode valg, men at rammebetingelsene ofte ikke er tilstede.

/

⁠I Mindshift har vi vært så privelegerte at vi har fått ta del i meningsfylte, ambisiøse og nyskapende prosjekter:

Direktoratet for Byggkvalitethar forenklet komplekse prosesser innen plan‑ og byggområdet ved å digitalisere og automatisere, hele tiden med brukerfokus, prototyping og tidlig pilotering.

Statens Pensjonskassehar tatt i bruk nye statistiske metoder for å avdekke kundeatferd og behov, slik at de kan utvikle gode løsninger som gjør at så mange medlemmer som mulig forstår hvilke muligheter de har og kan ta gode valg om sin pensjon.

Klavenesshar gjort det som mange virksomheter ofte snakker om, men ikke leverer på: tatt kompetanseutvikling for alle ansatte på alvor, i år med sitt omfattende opplæringsprogram innen dekarbonisering i shipping.

Sammen med mange andre kunder har vi gjennomført spennede prosjekter der dataplattformer, analyse og endringsledelse har vært sentrale leveranser.

Årets julegave fra Mindshift går derfor til en organisasjon som både er en grasrotbevegelse, som er innsiktsdrevet og i høyeste grad er engasjert i endringer som angår oss alle, nemlig tapet av naturmangfold. Vi donerer i år en sum tilSabima. De jobber opp mot politiske miljøer og forvaltningsmyndigheter, og andre med interesse for miljø og natur. Målet er å sikre god forvaltning av biologisk mangfold slik at vi får en bærekraftig bruk av norsk natur. Det kommer både oss og fremtidige generasjoner til gode.

/

Let's Talk!

Ambitious business manager with a complex issues to solve? Potential colleague who enjoy challenging old habits? Let's talk!

Submitting...

Anne Stokke

Anne Stokke

CEO

anne.stokke@mindshift.no

+4798238713

Andre Ruud

Andre Ruud

CTO

andre.ruud@mindshift.no

+4797569513

Bjørn Hallan

Bjørn Hallan

COO

bjorn.hallan@mindshift.no

+47 917 59 222

Contact

Mindshift AS

Wergelandsveien 21 B

0167 Oslo

Norge

kontakt@mindshift.no

Telefon 982 38 713

Org. nr. 818 500 912 MVA

Sign up to our events updates:

Mindshift may contact me via email and information provided will be stored.

You may unsubscribe when you want by clicking the unsubscribe link at the bottom of the email you receive from us. We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking above to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.