This site runs best with JavaScript enabled
Logo

Våre prosjekter

Bli kjent med fantastiske endringer

Vi løser endringsutfordringer for kunder i alle bransjer, uansett størrelse, ved å kombinere intelligent bruk av teknologi med omfattende kunnskap om menneskelig atferd.

Hvordan bli en datadrevet organisasjon?
Klaveness

Hvordan bli en datadrevet organisasjon?

I shippingindustrien er datafangst, dataanalyse og dermed datadrevet beslutningstaking blitt avgjørende for å opprettholde konkurransekraft.

Men hvordan endrer du en hel organisasjon slik at de eksellerer i disse ferdighetene?

Les mer

 • Direktoratet for Byggkvalitet

  Hvordan bygge et digitalt økosystem for en hel sektor?

  Hvordan bygge et digitalt økosystem for en hel sektor?
  Direktoratet for Byggvalitet er et nasjonalt kompetansesenter for byggindustrien. En svært viktig oppgave er å være en pådriver for forenkling og innovasjon i denne sektoren.

  Les mer

 • Statens Pensjonskasse

  Konsekvensutredning av pensjonsreformen

  Konsekvensutredning av pensjonsreformen

  Statens Pensjonskasse (SPK) etablerte et program i 2018 for å håndtere konsekvensene av reguleringendringer i pensjonsordninger for offentlig ansatte – PRO25‑programmet.

  Mindshift fasiliterte og bidro til en forstudie rettet mot fase to av programmet, som dekker implementering av nye forskrifter og kundeservice. Forstudiet tok et bredt perspektiv, inkludert IT‑arkitektur, systemstøtte til kritiske prosesser, implementering av regelverk og sosiale ansvar, som gir kundene mulighet til å ta informerte beslutninger om deres pensjon.

  Statens Pensjonskasse

 • Frentind

  Kundeopplevelsesstrategi for økt markedsandel

  Smiling man standing behind a car

  Å bli kundefokusert står høyt på agendaen i mange sektorer, og bank‑ og forsikringsbransjen er intet unntak. Men hva er det kundene virkelig ønsker, hva kjennetegner kundeopplevlsen og hvordan kan et selskap gå frem for å kunne levere denne opplevelsen for øke markedsandelen?

  Fremtind

 • Oslo kommune

  Forsøpling og atferd

  Forsøpling og atferd

  Er det mer forsøpling i nabolag A enn B? Vi svarte på dette enkle spørsmålet ved god metodisk innsikt og en god del hardt arbeid

  Oslo kommune

 • Nasjonal transportplan

  Fremtidens atferd i transportsektoren

  Fremtidens atferd i transportsektoren

  Planlegging av nye veier og annen transportinfrastruktur har aldri vært vanskeligere. Nye disruptive teknologier skaper usikkerhet om transportmetofer, befolkningens bruk av dem og kapasitetsbehovene i fremtiden.

  Les mer

 • Skedsmo kommune

  Tjenestedesign for integrasjon av flyktninger

  Woman with niqab smiling in front of trees

  Å komme til et nytt land er en enorm utfordring. Et nytt liv skal bygges på et ukjent sted, med et fremmed språk og kultur. Alt er annerledess enn hjemme. Hvordan kan kommunen tilrettelegge for denne overgangen?

  Skedsmo kommune

 • Seald

  Data- og samarbeidsplattform for personlig tilpasset kreftbehandling

  Data- og samarbeidsplattform for personlig tilpasset kreftbehandling

  Kreft er en individuell sykdom. Noen pasienter reagerer ikke på behandling i det hele tatt. Seald forsøker derfor å utvikle en analyse av levende kreftceller, som vil gjøre at man bedre kan skreddersy medisiner til den enkelte pasient.

  Seald

 • Veidekke

  Bruk av ny teknologi i hele selskapet

  Bruk av ny teknologi i hele selskapet

  Teknologisk adopsjon på organisasjonsnivå kan gå svært sent. Det handler ikke bare om implementasjonen og opplæring av ansatte. Den største utfordringen er å få ansatte til å ta det i bruk og endre måten arbeidet utføres på

  Veidekke

 • Philip Morris

  Dulting for bærekraftig atferd

  Dulting for bærekraftig atferd

  I 2014 ble røyking forbudt på puber, restauranter, nattklubber og de aller fleste arbeidsplasser. Røykerne måtte ut på gatene, noe som førte til mer avfall i gatene og negative miljøkonsekvenser. Hvordan kan man påvirke forsøplingsatferd, og bevise at endringen er statistisk valid?

  Philip Morris

 • Segmentering basert på atferdsanalyse

  Statens Pensjonskasse

  Statens Pensjonskasse

  Statens Pensjonskasse er opptatt av mest mulig effektiv drift, for at medlemmene skal få mest mulig igjen til pensjon. For å finne presise tiltak for økt selvbetjening, ble kundene segmentert etter reell atferd. Kunder med lik atferd og drivere ble plassert i samme segment. Det ble deretter utformet spissede tiltak mot hvert av disse gruppene for å treffe på riktige drivere.

  Resultat:En ny dataplattform som muliggjør kontinuerlig segmentering av kundene basert på reell atferd, kostnadseffektive og presise tiltak for økt selvbetjeningsgrad

  Statens Pensjonskasse

 • Statens Pensjonskasse

  Forprosjekt PRO 25 / Pensjonsreformen

  Forprosjekt PRO 25 / Pensjonsreformen

  Regelverket for offentlig tjenestepensjon i Norge er under endring. For å sikre riktige prioriteringer, etablerte SPK i 2018 pensjonsprogrammet PRO25. Programmet skulle håndtere alt fra nytt regelverk, nye arbeidsflater til nye systemløsninger for premieberegning

  Les mer

Snakk med oss!

Er du en leder med et komplekst problem du må få løst? Eller kanskje du er en potensiell kollega som trives med å utfordre gamle vaner? Snakk med oss!

Sender inn...

Anne Stokke

Anne Stokke

CEO

anne.stokke@mindshift.no

+4798238713

Andre Ruud

Andre Ruud

CTO

andre.ruud@mindshift.no

+4797569513

Bjørn Hallan

Bjørn Hallan

COO

bjorn.hallan@mindshift.no

+47 917 59 222

m/unlock

Den raskeste veien til innsikt

/ Et moderne verktøy som åpner for ny innsikt gjennom atferdspsykologi og intelligent bruk av data.

Contact

Mindshift AS

Wergelandsveien 21 B

0167 Oslo

Norge

kontakt@mindshift.no

Telefon 982 38 713

Org. nr. 818 500 912 MVA

Sign up to our events updates:

Mindshift may contact me via email and information provided will be stored.

You may unsubscribe when you want by clicking the unsubscribe link at the bottom of the email you receive from us. We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking above to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.