This site runs best with JavaScript enabled
Logo

Atferdsendring

Hemmeligheten for å lykkes med å bli en datadrevet organisasjon

Nå, mer enn noensinne, er det kritisk viktig for bedrifter å bruke data og analyse i beslutningsprosesser, mener HR-direktør Trine Hellum i shipping- selskapet Torvald Klaveness. Siden 2018 har alle ansatte gjennomført kompetanseheving i Data Analytics. Endringsselskapet Mindshift har hatt ansvaret for opplæring, bygging av dataplattform og prosjektledelse.

Image

Klaveness academy

Programmet trekker på alle Mindshifts kompetanser: Data Analytics, atferdspsykologi og endringsledelse. forteller: – Sammen med Mind‑ shift har vi fulgt tre parallelle spor: tilgjengeliggjøring av dataene, at de ansatte lærer metodene ogverktøyene for å bruke dataene og et fokus på hvorfor vi skal lære om Data Analytics og hvordan det gagner medar‑ beiderne og forretningen. Vi er allerede godt i gang med bruk av Data Analytics for å styrke tradingstrategier, optimalisere driften og minimere miljøfotavtrykket sier André Torbjørnsen i Klaveness Digital.

Dette intervjuet er første gangen publisert i DN i 2020.

a_blue.png
Programmet trekker på alle Mindshifts kompetanser: Data Analytics, atferdspsykologi og endringsledelse.

/

André Torbjørnsen i Klaveness Digital, forteller: – Sammen med Mindshift har vi fulgt tre parallelle spor: tilgjengeliggjøring av dataene, at de ansatte lærer metodene ogverktøyene for å bruke dataene og et fokus på hvorfor vi skal lære om Data Analytics og hvordan det gagner medar‑ beiderne og forretningen. Vi er allerede godt i gang med bruk av Data Analytics for å styrke tradingstrategier, optimalisere driften og minimere miljøfotavtrykket.

Stokke er enig i at økt bruk av data er kritisk kunnskap, og beskriver ledelsen i Klaveness som fremsynte: – De er tidlig ute med å se hvordan bruk av data og prediksjonsanalyse kan åpne for nye muligheter og gi økt lønnsomhet.

Klaveness_ferdig6.jpg

Nederst fra venstre: Jørgen Dalen, Atferdsspesialist Mindshift, Alf Lervåg, Data Engineer Mindshift, Bjørn Hallan, Programleder Mindshift, Anne Stokke, CEO Mindshift, Trine Hellum, HR‑Direktør Klaveness, Lars Erik Luthman, IT‑Direktør Klaveness og André Torbjørnsen, Analytics Mentor Klaveness.

Fremtidsrettet

Hellum forteller at av selskapets 180 medarbeidere fordelt i Norge og Asia, har 90 prosent gjennomført grunnopplæringen. En stor gruppe er svært ivrige i fortsettelsen. – Programmet er laget for å vare, og vi er glade for at de ansatte har tatt eierskap til programmet. Stokke utdyper: – Det er viktig at de ansatte trives med endringene. Det er økt kunnskap som driver utviklingen, ikke teknologien alene, sier hun.

Ledelsen er involvert i og fronter tiltaket helhjertet . Alle ansatte oppfor‑ dres til å bruke to arbeidstimer i uken på Analytics‑programmet: – CEO Lasse Kristoffersen beskriver timene som “time on”, ikke som “time off”. Før oppstarten saumfarte Klaveness markedet etter rett samarbeids‑ partner: – Mindshift skilte seg helt klart ut med høy kompetanse innen alle de nødvendige områdene: teknologi, atferdspsykologi og prosjektledelse.

Hellum avslutter med et tips: – Vi begynte med å tenke på oss selv som en forbruker av data og analyse. Nå kan vi i større grad integrere analy‑ sene med forretningserfaring og intuisjon. Gjennom samarbeidet med Mindshift, og en stor innsats fra vår ledelse og ansatte, er vi nå godt i gang med et program som ruster Klaveness for fremtiden.

Let's Talk!

Ambitious business manager with a complex issues to solve? Potential colleague who enjoy challenging old habits? Let's talk!

Submitting...

Anne Stokke

Anne Stokke

CEO

anne.stokke@mindshift.no

+4798238713

Andre Ruud

Andre Ruud

CTO

andre.ruud@mindshift.no

+4797569513

Bjørn Hallan

Bjørn Hallan

COO

bjorn.hallan@mindshift.no

+47 917 59 222

m/unlock - state of the art

m/unlock consists of several individual surveys, each taking 15 minutes to complete. m/unlock is not a licensed product, but a tool you get access to when contracting Mindshift for an assignment.

All change initiatives require that people to do something different or do the same thing in a different way, whether the changes affect your customers or your employees. To succeed, you must understand what they do and why they do it.

/

Our tool m/unlock will provide you with the insights you need to remove barriers, get people on board and identify the right actions.

m/unlockis created by our own behaviour scientists and data scientists, and based on proven scientific methods.

By combining m/unlock with quantitative business data, you will get insight into what or on whom to focus, e.g. what customer segment for which a behaviour change will have the most value for the business. m/unlock provides an understanding of how to manage, help or change your selected target group.

m/unlockconsists of several individual surveys, each taking 15 minutes to complete. m/unlock is not a licensed product, but a tool you get access to when contracting Mindshift for an assignment.

Each module is described in further detail below.

Contact

Mindshift AS

Wergelandsveien 21 B

0167 Oslo

Norge

kontakt@mindshift.no

Telefon 982 38 713

Org. nr. 818 500 912 MVA

Sign up to our events updates:

Mindshift may contact me via email and information provided will be stored.

You may unsubscribe when you want by clicking the unsubscribe link at the bottom of the email you receive from us. We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking above to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.