This site runs best with JavaScript enabled
Logo

Statens Pensjonskasse

Forprosjekt PRO 25

Regelverket for offentlig tjenestepensjon i Norge er under endring. For å sikre riktige prioriteringer, etablerte SPK i 2018 pensjonsprogrammet PRO25. Programmet skulle håndtere alt fra nytt regelverk, nye arbeidsflater til nye systemløsninger for premieberegning.

Image

Forstudie PRO25 / Ny offentlig tjenestepensjon

Prosjektet leverte en forstudierapport for pensjonsreformen (PRO25) der også trippel diamant‑prosessen var en del av både problembeskrivelse og løsningsrom‑fasen. Pensjon er krevende, og vanskelig å forstå for mange av SPK sine medlemmer, og det var viktig å håndtere overgangen fra gamle til nye regler for offentlig tjenestepensjon på en god måte. SPK sine medlemmer for ny offentlig tjenestepensjon, opplever at de får god informasjon og kan ta opplyste pensjonsvalg.

For å utfordre SPK og unngå å falle ned i vante mønstre fikk SPK bistand fra Mindshift til å gjøre en forstudie. Tilnærmingen i forstudien var å utforske mulighetene, deretter detaljere disse som grunnlag for anbefalt ambisjonsnivå for PRO25. Metoden i studiet hentet elementer fra både trippel diamant‑prosessen og kravene som finnes for «forenklet analyse» i offentlige prosjekter.

/

I første del av studiet ble problemet definert. Vi jobbet ut fra trippel diamant‑prosessen, der problemanalysen ble utført på mange nivåer, der både samfunnsmessige og atferdsmessige perspektiver ble behandlet. Sentralt for problemet er at pensjon oppfattes som komplekst, og at det å nå selve intensjonen bak reformen (få folk til å stå lenger i jobb) avhenger av et komplekst samspill mellom eksterne og interne motivasjonsfaktorer hos arbeidsgivere. Videre er pensjon et «produkt» som involverer mange offentlige aktører, som NAV, SPK og Skatteetaten.

Vi benyttet elementer fra trippel diamant‑prosessen samt difi sin modell for forenklet analyse i offentlige prosjekter.

I første del av studiet ble problemet definert. Vi jobbet ut fra trippel diamant‑prosessen, der problemanalysen ble utført på mange nivåer, der både samfunnsmessige og atferdsmessige perspektiver ble behandlet. Sentralt for problemet er at pensjon oppfattes som komplekst, og at det å nå selve intensjonen bak reformen (få folk til å stå lenger i jobb) avhenger av et komplekst samspill mellom eksterne og interne motivasjonsfaktorer hos arbeidsgivere. Videre er pensjon et «produkt» som involverer mange offentlige aktører, som NAV, SPK og Skatteetaten.

Det er helt avgjørende å forstå hele verdikjeden og hvilke økosystem man er en del av.

I andre del av studiet ble behovene fra medlemmer og virksomheter beskrevet. Her ble «tradisjonell» tjenestedesign‑metodikk benyttet ved å beskrive brukerreiser for de viktigste gruppene.

Den største utfordringen med pensjon, sett fra både medlemmets og kundens perspektiv, er at det er vanskelig å forstå. Avsnittet til venstre beskriver nærmere hva denne kompleksiteten består av, og hvilke generelle tilnærminger som har blitt brukt av norske pensjonsleverandører for å møte denne utfordringen. Utfordringene forsterkes når reglene for pensjon endres. Siden i midten beskriver hvilke interessenter som blir påvirkes av det nye regelverket. I kartleggingen av kundenes behov (eks på høyre side) har forstudien tatt utgangspunkt i årlige kundeundersøkelser, samt diverse intervjuer med utvalgte kunder. Kundereisen har vært sentral.

Den største utfordringen med pensjon, sett fra både medlemmets og kundens perspektiv, er at det er vanskelig å forstå. Avsnittet til venstre beskriver nærmere hva denne kompleksiteten består av, og hvilke generelle tilnærminger som har blitt brukt av norske pensjonsleverandører for å møte denne utfordringen. Utfordringene forsterkes når reglene for pensjon endres. Siden i midten beskriver hvilke interessenter som blir påvirkes av det nye regelverket. I kartleggingen av kundenes behov (eks på høyre side) har forstudien tatt utgangspunkt i årlige kundeundersøkelser, samt diverse intervjuer med utvalgte kunder. Kundereisen har vært sentral.

Figuren over illustrerer et konseptlerret med 10 ulike retningsvalg som legger grunnlag for ulike strategiske retninger. Dette er Mindshift sin egenutviklede metode for å utfordre kundene til å utforske ulike strategiske valg. Målet med konseptlerret er å få tatt de prinsipielle avklaringene som trengs i en konseptfase.

I den siste «diamanten», utvikling, ble det laget en visuell prototype av hele pensjonsprosessen sett både fra brukers og SPK sitt perspektiv. Essensen i prototypen var at alle systemene til SPK fremover må innrettes til å gjøre fortløpende saksbehandling, slik at arbeidstakere til enhver tid får prognose over hva de vil få i pensjon, og hva som er konsekvensen av ulike valg. Den visuelle prototypen ble brukt og utviklet iterativt i møter med virksomhetsarkitekter, aktuarer og ansvarlige for kundebetjening.

Figuren viser at kunden innrapporterer alle lønns‑ og stillingsdata et sted slik at offentlige aktører som skatt, NAV, SSB og pensjonsordningene kan hente sine data herfra. De innrapporterte opplysningene er grunnlag for fastsetting av pensjons‑ kostnader i form av både premie og regnskapsforpliktelser. Kundene kan på en enkel og forståelig måte se prognose på fremtidige kostnader, samt simulere konsekvensen av enkle endringer på SPKs sider. Sammen med informasjonsmateriell og annen bistand hjelper simuleringsmulighetene kundene med å synliggjøre verdien av offentlig tjenestepensjon.

Risikovurdering og en beskrivelse av pensjonsreformens effekt på atferd.

Prosessen ble dokumentert i en rapport designet og laget av Mindshift. Den kan sendes digitalt på forespørsel.

Public sector digitalisation

 • Unit

  Design of target architecture

  Design of target architecture

  UNIT’s mission is to serve as an innovative driver of digitalisation within higher education and research. UNIT develops and manages a joint IT architecture for standardisation of processes, of data and technical interfaces across the sector. Mindshift designed the target architecture for co‑ordinated systems and integration services, including principles for system modernisation, a new platform for API development and coaching of UNIT’s developers, to improve efficiency of design and implementation of new services.

  Unit

 • Statens Pensjonskasse

  Implementation of regulations and customer service

  Implementation of regulations and customer service

  Statens Pensjonskasse (SPK) established a programme in 2018 for handling the consequencs of regulatory changes in pension schemes for public sector employees – the PRO25 programme. Mindshift facilitated and contributed to a pre‑study directed towards phase two of the programme, which covers implementation of new regulations and customer service. The pre‑study took a broad perspective, including IT‑architecture, system support for vital processes, implementation of regulations and social responsibility, empowering customers to make informed decisions about their pension.

  Statens Pensjonskasse

 • Samordningsrådet for digitalisering

  Collaboration board for digitalization

  Collaboration board for digitalization

  The Collaboration board for digitalisation was appointed by the Minister of Local Government and Modernisation to enable efficient engineering and construction processes, digitalisation and sustainability in the sector. The board consists of 12 senior executives representing construction enterprises, property owners, architects, engineering companies and the public sector. Mindshift facilitates the process, including identification of drivers and barriers, definition of opportunities and initiating and following up pilot projects.

  Samordningsrådet for digitalisering

Let's Talk!

Ambitious business manager with a complex issues to solve? Potential colleague who enjoy challenging old habits? Let's talk!

Submitting...

Anne Stokke

Anne Stokke

CEO

anne.stokke@mindshift.no

+4798238713

Andre Ruud

Andre Ruud

CTO

andre.ruud@mindshift.no

+4797569513

Bjørn Hallan

Bjørn Hallan

COO

bjorn.hallan@mindshift.no

+47 917 59 222

Contact

Mindshift AS

Wergelandsveien 21 B

0167 Oslo

Norge

kontakt@mindshift.no

Telefon 982 38 713

Org. nr. 818 500 912 MVA

Sign up to our events updates:

Mindshift may contact me via email and information provided will be stored.

You may unsubscribe when you want by clicking the unsubscribe link at the bottom of the email you receive from us. We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking above to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.