This site runs best with JavaScript enabled
Logo

How to get the organization to adopt new technology

Integreringsprogram

Flyktninger har en enorm jobb når de kommer til et nytt land. Et nytt liv må skapes på et ukjent sted, med et nytt språk og kultur - hvor alt er forskjellig hjemmefra. Hvordan kan kommunen fasilitere denne overgangen?

Works

Klaveness AS

Data analytics for bedre beslutninger

Klaveness har som strategisk ambisjon å bli en datadrevet organisasjon, der både operasjonelle og strategiske beslutninger skal tas basert på et solid faktagrunnlag og relevante analyser.

Klaveness ønsket et program for å komme dit. Programmets mål var å gjøre kvalitetssikrede data tilgjengelig for ansatte, løfte deres kompetanse slik at de kunne utføre analyser på egen hånd og ikke minst bistå Klaveness ledelse i å eta‑ blere en kultur der som fører til bedre forretningsmessige beslutninger for selskapet.

Mindshift hadde ansvaret for å designe og implementere deres data‑plattform basert på moderne skybaserte ETL verktøy, sky‑databaser og Azure Data Lake. Plattformen ble etablert på bare 4 mnd og trekker data fra en rekke kilder, transformerer disse og gjør dem tilgjengelig for forretningen i deres analyseverktøy, først og fremst PowerBI.

Videre ble det utviklet og gjennomført et omfattende opplæringsprogram for samtlige ansatte, med online‑ og klasseromskurs, tilpasset ulike nivåer og forkunnskaper. Mindshift fasiliterte casearbeid, etablerte en mentorordning, identifiserte nye roller og definerte innhold og krav til disse rollene. I tillegg designet og implementerte Mindshift en serie tiltak for å endre kulturen – ved hjelp av gamification, visualisering av resultater, konkurranser, innhold på allmøter, coaching av ledere, innlegg på ledermøter m.m.

Within distribution, one will see a fragmentation as a result of e.g. e-aggregators, where customers can compare prices and buy insurance products digitally. When customer preferences change and insurance products become a commodity, they will be able to displace traditional distribution channels.One type of aggregator may be technology suppliers with a stronger brand than the insurance companies. By entering the insurance market, they can take advantage of their customer base and the extensive data and distribution power they have.
Title placeholder

Placeholder

Placeholder

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Resultater

Dypere forståelse for hvordan kundesegmenteringen burde gjøres for å ta bedre forretningsbeslutninger.

Image

Contact

Mindshift AS

Wergelandsveien 21 B

0167 Oslo

Norge

kontakt@mindshift.no

Telefon 982 38 713

Org. nr. 818 500 912 MVA

Sign up to our events updates:

Mindshift may contact me via email and information provided will be stored.

You may unsubscribe when you want by clicking the unsubscribe link at the bottom of the email you receive from us. We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking above to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.