I Mindshift bruker vi av og til frykt-trekanten for å beskrive individuelle forskjeller i atferd og holdninger. Vi har alle hørt anekdoter om de som er mer redd for å stå på en scene enn å dø, eller folk som proklamerer at de er villig til å dø for sin frihet. Om det høres noe overdrevet ut, tror vi likevel alle har sin egen «fryktprofil» der ulike situasjoner - blant dem tap av autonomi – kan oppleves ulikt.

De ulike typene frykt

De ulike variantene av frykt som er beskrevet under er ikke bare knyttet til subjektiv opplevelse. Det kommer stadig mer empiri på at de utgjør egne «nevrale systemer». Det har blant annet vist seg at beroligende medikamenter kan hjelpe mot en type frykt, men ikke en annen.

Frykt for å dø

Grunnen til at du holder deg unna store høyder, eller er redd for å bli gammel

Frykt for å bli skadet

Slanger, høye lyder, smittsomme sykdommer

Frykt for miste autonomi

Få dårlig økonomi, sitte i karantene

Frykt for å bli utestengt fra flokken

Skilsmisse, miste en venn, bli ignorert

Frykt for å tape ansikt

Gjøre feil, få kritikk, uttale deg i offentligheten

Foto av Julian Schultz hos Unsplash

Portrait of Jørgen Dalen

Jørgen Dalen

  • Principal Behavioral Scientist