Da røykeloven trådde i kraft i 2014 ble alle røykere sendt ut på gaten. Men de fikk ikke med seg askebegrene sine. De har nå ofte ikke annet valg enn å kaste sneipen på bakken. Resultatet ser vi alle, hver dag.

Sneiper er ikke bare et estetisk problem. De inneholder også engangsplast, og kan bli liggende på bakken i opptil 15 år.

Skal vi forhindre forsøpling må vi korte ned avstanden til nærmeste avfallsbeholder. Et godt alternativ til å ha avfallsdunker «over alt» kan være å dele ut lommeaskebegre som røykere kan ha med seg.

Eksperimenter utført av Mindshift i en park i Oslo (Birkelunden) viser hvor effektive disse kan være. Ved å dele ut lommeaskebegre reduserte vi kasting av sneiper med 24%. Ved å supplere utdelingen med enkle miljøbudskap ble kastingen redusert med hele 32%.

Røykere flest ønsker å kaste sneipene på egnete steder. Tiden er overmoden for å gi de muligheten til å gjøre nettopp det.

Last ned hele rapporten (engelsk)

Portrait of Jørgen Dalen

Jørgen Dalen

  • Principal Behavioral Scientist