Noen mennesker blir fornærmet hvis de blir presentert for «badges» og pokaler. Andre synes denne typen ekstern motivasjon gir ekstra drahjelp. Forskning viser at gamification kan påvirke prestasjon både positivt og negativt, avhengig av hvordan den blir implementert. Her er de faktorene du må være ekstra oppmerksom på:

Er oppgaven pålagt eller frivillig?

Hvis du tvinger dine ansatte til å ta et kurs, vil sannsynligvis gamification virke mot sin hensikt. Hvis du er student og pålegger deg selv å lese kjedelige bøker sånn at du kan få en bra jobb i fremtiden, vil gamification hjelpe deg gjennom pensum. Hva er forskjellen? Kontroll over egen atferd. Har du selv valgt å gjøre handlingen vil den eksterne motivasjonen spille på lag med din internaliserte motivasjon og derfor ha større effekt.

Er personen opptatt av autonomi og kompetanse?

Personer som liker å være uavhengige, og i tillegg verdsetter det å være kompetent høyt responderer dårligere på gamification enn andre. De kan tolke gamification som et forsøk fra andre på å “ta kontroll” over atferden deres. Du kan altså ikke regne med at alle vil respondere likt.

Anbefalinger

Samspillet mellom ekstern og intern motivasjon er komplisert, men her er likevel noen anbefalinger:

  1. Bruk gamification for oppgaver som er frivillig å gjøre
  2. Gjør det mulig å slå av eller dempe gamification-effektene for å ta hensyn til de som ikke responderer positivt på det
  3. Vent med å introdusere gamification – de som er tidlig ute har sannsynligvis høy indre motivasjon!
  4. Begrens bruken når det er snakk om obligatoriske oppgaver. Her bør andre virkemidler benyttes, som god tilbakemelding når oppgaven er gjort.
Portrait of Jørgen Dalen

Jørgen Dalen

  • Principal Behavioral Scientist