This site runs best with JavaScript enabled
Logo

Datadrevet organisasjon

Bedre innsikt- bedre beslutninger

Vi startet Mindshift fordi vi har klokkertro på at teknologi og atferdspsykologi er avgjørende for å løse framtidens utfordringer, sier Anne Stokke, CEO i Mindshift.

Image
Programmet trekker på alle Mindshifts kompetanser: Data Analytics, atferdspsykologi og endringsledelse.

/

André Torbjørnsen i Klaveness Digital, forteller: – Sammen med Mindshift har vi fulgt tre parallelle spor: tilgjengeliggjøring av dataene, at de ansatte lærer metodene ogverktøyene for å bruke dataene og et fokus på hvorfor vi skal lære om Data Analytics og hvordan det gagner medar- beiderne og forretningen. Vi er allerede godt i gang med bruk av Data Analytics for å styrke tradingstrategier, optimalisere driften og minimere miljøfotavtrykket.

Stokke er enig i at økt bruk av data er kritisk kunnskap, og beskriver ledelsen i Klaveness som fremsynte: – De er tidlig ute med å se hvordan bruk av data og prediksjonsanalyse kan åpne for nye muligheter og gi økt lønnsomhet.

Klaveness_ferdig6.jpg

Nederst fra venstre: Jørgen Dalen, Atferdsspesialist Mindshift, Alf Lervåg, Data Engineer Mindshift, Bjørn Hallan, Programleder Mindshift, Anne Stokke, CEO Mindshift, Trine Hellum, HR-Direktør Klaveness, Lars Erik Luthman, IT-Direktør Klaveness og André Torbjørnsen, Analytics Mentor Klaveness.

Fremtidsrettet

Hellum forteller at av selskapets 180 medarbeidere fordelt i Norge og Asia, har 90 prosent gjennomført grunnopplæringen. En stor gruppe er svært ivrige i fortsettelsen. – Programmet er laget for å vare, og vi er glade for at de ansatte har tatt eierskap til programmet. Stokke utdyper: – Det er viktig at de ansatte trives med endringene. Det er økt kunnskap som driver utviklingen, ikke teknologien alene, sier hun.

Ledelsen er involvert i og fronter tiltaket helhjertet . Alle ansatte oppfor- dres til å bruke to arbeidstimer i uken på Analytics-programmet: – CEO Lasse Kristoffersen beskriver timene som “time on”, ikke som “time off”. Før oppstarten saumfarte Klaveness markedet etter rett samarbeids- partner: – Mindshift skilte seg helt klart ut med høy kompetanse innen alle de nødvendige områdene: teknologi, atferdspsykologi og prosjektledelse.

Hellum avslutter med et tips: – Vi begynte med å tenke på oss selv som en forbruker av data og analyse. Nå kan vi i større grad integrere analy- sene med forretningserfaring og intuisjon. Gjennom samarbeidet med Mindshift, og en stor innsats fra vår ledelse og ansatte, er vi nå godt i gang med et program som ruster Klaveness for fremtiden.

Let's Talk!

Ambitious business manager with a complex issues to solve? Potential colleague who enjoy challenging old habits? Let's talk!

Anne Stokke

Anne Stokke

CEO

anne.stokke@mindshift.no

+4798238713

Andre Ruud

Andre Ruud

CTO

andre.ruud@mindshift.no

+4797569513

Bjørn Hallan

Bjørn Hallan

COO

bjorn.hallan@mindshift.no

+47 917 59 222

m/unlock

The quickest route to insights

/ State-of-the art tools for unlocking insights through behaviour psychology and smart use of data.