This site runs best with JavaScript enabled
Logo

Atferdsendring

Hva er du redd for?

Hvorfor reagerer vi så ulikt på restriksjonene myndighetene har satt i forbindelse med korona-epidemien? Svaret kan ligge i at vi er redd for ulike ting.

Image

I Mindshift bruker vi psykologien for å beskrive individuelle forskjeller i atferd og holdninger. Vi har alle hørt anekdoter om de som er mer redd for å stå på en scene enn å dø, eller folk som proklamerer at de er villig til å dø for sin frihet. ⁠

⁠ ⁠/

Om det høres noe overdrevet ut, tror vi likevel alle har sin egen «fryktprofil» der ulike situasjoner - blant dem tap av autonomi – kan oppleves ulikt.

De ulike typene frykt

De ulike variantene av frykt som er beskrevet under er ikke bare knyttet til subjektiv opplevelse. Det kommer stadig mer empiri på at de utgjør egne «nevrale systemer». Det har blant annet vist seg at beroligende medikamenter kan hjelpe mot en type frykt, men ikke en annen.

⁠Frykt for å dø

Grunnen til at du holder deg unna store høyder, eller er redd for å bli gammel

⁠Frykt for å bli skadet

Slanger, høye lyder, smittsomme sykdommer

⁠Frykt for miste autonomi

Få dårlig økonomi, sitte i karantene

⁠Frykt for å bli utestengt fra flokken

Skilsmisse, miste en venn, bli ignorert

⁠Frykt for å tape ansikt

Gjøre feil, få kritikk, uttale deg i offentligheten

m/unlock

The quickest route to insights

/ State-of-the art tools for unlocking insights through behaviour psychology and smart use of data.

Let's Talk!

Ambitious business manager with a complex issues to solve? Potential colleague who enjoy challenging old habits? Let's talk!

Anne Stokke

Anne Stokke

CEO

anne.stokke@mindshift.no

+4798238713

Andre Ruud

Andre Ruud

CTO

andre.ruud@mindshift.no

+4797569513

Bjørn Hallan

Bjørn Hallan

COO

bjorn.hallan@mindshift.no

+47 917 59 222