This site runs best with JavaScript enabled
Logo

Analytics

Hvordan påvirker hjemmekontor produktiviteten?

Image

Råd til ledere

Sørg for at alle er innom kontoret med jevne mellomrom, for engasjementet og den mentale helsens skyld. Som en rettesnor bør mengden tid tilbragt hjemme ikke være større enn 70‑80%

Prøv likevel å basere det på frivillighet ‑ enten det gjelder å jobbe på kontoret eller hjemme

Bygg på den ansattes naturlige tendenser og disposisjon. Enkelte tåler hjemmekontor bedre enn andre, ta hensyn til det.

/

Jørgener Principal Behavioral Scientist i Mindshift, og uttaler seg ofte i media om tema knyttet til atferdsendring.

En hyppig sitertstudiefra Stanford (2015) viser at hjemmekontor kan øke produktiviteten med 13%. Mange som har jobbet hjemmefra under pandemien (med unger som drar deg i armen) vil sikkert hevde det motsatte. Hvem har rett?

/

Det kommer helt an på hvor stor del av uka du jobber hjemme, hvilken oppgave du skal gjøre, og om du gjør det frivillig.

Andel tid brukt på hjemmekontor

En studie fra Gallupviser at engasjement og motivasjon øker med hjemmekontor,men bare opp til et visst punkt. Jobber du mer enn 60‑80% av tiden hjemme, faller engasjementet. Akkurat hvor terskelen ligger vil være individuelt.

Type oppgave

De fleste utfører et bredt spekter av oppgaver i løpet av dagen, alt fra å føre timer til å utvikle nye konsepter. Mange tenker nok ofte at “dette kunne jeg gjort hjemme”.

Rutinearbeid

Skeptikere hevder at Stanford‑studien beskrevet over ble gjort på ansatte som jobbet på kundesenter, med oppgaver der kreativitet og samarbeid er mindre viktig. Kan den generaliseres til andre typer oppgaver?

Kreativitet

Kreativitet kan oppstå i hodet ditt når du er alene, eller i en gruppe der ideer kastes frem og tilbake. Kreative prosesser pågår også over tid, så å koble det til et spesielt sted eller kontekst blir spekulativt.

Samarbeid

Det er vanskelig å erstatte dynamikken som oppstår når flere mennesker møtes ansikt til ansikt. Ideer brytes mot hverandre i et større tempo, det er lettere å gi og ta når beslutninger skal tas, og du føler deg mer forpliktet til å bidra når du er fysisk tilstede. I tillegg slipper du å bruke masse krefter på å tolke hvordan de andre reagerer på det du sier – en vanlig innvending mot videokonferanser.

Kanskje er det aksen fokus‑samarbeid som er den beste modellen for å forstå hvilke oppgaver som er mest og minst egnet for hjemmekontor?

Er det frivillig?

Det har blitt skrevet mye de siste ukene om hvor vanskelig det kan være å få konsentrert seg hjemme.

En faktor som er minst like viktig, er det med frivillighet. Vi er jo mer eller mindre tvunget av arbeidsgiver/myndigheter å holde oss hjemme. Og som kjent: tvang er ikke bra. Utallige studier viser at fleksibilitet og autonomi gir motiverte og engasjerte medarbeidere – det gjelder også i krisetider.

Let's Talk!

Ambitious business manager with a complex issues to solve? Potential colleague who enjoy challenging old habits? Let's talk!

Submitting...

Anne Stokke

Anne Stokke

CEO

anne.stokke@mindshift.no

+4798238713

Andre Ruud

Andre Ruud

CTO

andre.ruud@mindshift.no

+4797569513

Bjørn Hallan

Bjørn Hallan

COO

bjorn.hallan@mindshift.no

+47 917 59 222

m/unlock

The quickest route to insights

/ State of the art tools for unlocking insights through behaviour psychology and smart use of data.

Contact

Mindshift AS

Wergelandsveien 21 B

0167 Oslo

Norge

kontakt@mindshift.no

Telefon 982 38 713

Org. nr. 818 500 912 MVA

Sign up to our events updates:

Mindshift may contact me via email and information provided will be stored.

You may unsubscribe when you want by clicking the unsubscribe link at the bottom of the email you receive from us. We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking above to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.