This site runs best with JavaScript enabled
Logo

Atferdsendring

Pisk, gulrot og CO2

CO2-utslippet per innbygger i Norge har stabilisert seg og endog falt de siste årene, men forbruket blant nordmenn er fortsatt mye høyere enn gjennomsnittet i verden. Hvordan skal vi få det ytterligere ned?

Image

/

Jørgen Dalener Principal Behavioral Scientist i Mindshift

Her på berget bruker vi stort sett tre typer tiltak for å senke utslipp:

  1. Informasjon om hva som er miljøvennlig atferd
  2. Subsidier av miljøvennlige alternativer
  3. Avgifter på ulike typer atferd, som kjøring i visse tidsrom

Informasjonskampanjer øker vår bevissthet, men endrer lite på faktisk atferd. Subsidier av miljøvennlige alternativer er effektivt, men har en tendens til å øke det totale forbruket (som total kjørelengde). Økte avgifter rammer de med dårligst økonomi og kan potensielt sett skape sosial uro.

Finnes det andre alternativer for å senke forbruket som har effekt, uten de før nevnte ulempene? Her er et lite tankeeksperiment:

Rasjoneringskortet

Hva om alle fikk en årlig CO2‑kvote, og fikk bestemme selv hva den skulle brukes til? Litt som rasjoneringskortene under krigen, men med større fleksibilitet rundt hva lappene kunne brukes til. Og for å drømme litt: understøttet av et system som holder orden på forbruket ditt.

Kombinasjonen av frihet og tvang

Vi har ulike verdier og setter pris på forskjellige ting. I stedet for å krangle om hva som er «en nødvendig flyreise» kan vi overlate den vurderingen til hver enkelt. Lavere forbruk uten sosial uro.

Det er sikkert et hav av praktiske utfordringer med merking og registrering av forbruk, og sikkert mange muligheter for å lure systemet, men gitt at det lar seg gjennomføre synes jeg det er en besnærende tanke.

Let's Talk!

Ambitious business manager with a complex issues to solve? Potential colleague who enjoy challenging old habits? Let's talk!

Submitting...

Anne Stokke

Anne Stokke

CEO

anne.stokke@mindshift.no

+4798238713

Andre Ruud

Andre Ruud

CTO

andre.ruud@mindshift.no

+4797569513

Bjørn Hallan

Bjørn Hallan

COO

bjorn.hallan@mindshift.no

+47 917 59 222

m/unlock

The quickest route to insights

/ State of the art tools for unlocking insights through behaviour psychology and smart use of data.

Contact

Mindshift AS

Wergelandsveien 21 B

0167 Oslo

Norge

kontakt@mindshift.no

Telefon 982 38 713

Org. nr. 818 500 912 MVA

Sign up to our events updates:

Mindshift may contact me via email and information provided will be stored.

You may unsubscribe when you want by clicking the unsubscribe link at the bottom of the email you receive from us. We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking above to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.