This site runs best with JavaScript enabled
Logo

General

Smi mens jernet er kaldt!

Spørsmålet til deg som leder i dag er: Skal virksomheten din legge ressurser i å handle nå, eller gjør dere lurest i å vente og se? Valgene du tar i disse dager vil definere deg som leder, og ikke bare i krisetider. Dette igjen vi ha mye å si for graden av lojalitet både kolleger som kunder vil føle når støvet har lagt seg. Så hva gjør du? Her og nå?

Image

Let's Talk!

Ambitious business manager with a complex issues to solve? Potential colleague who enjoy challenging old habits? Let's talk!

Submitting...

Anne Stokke

Anne Stokke

CEO

anne.stokke@mindshift.no

+4798238713

Andre Ruud

Andre Ruud

CTO

andre.ruud@mindshift.no

+4797569513

Bjørn Hallan

Bjørn Hallan

COO

bjorn.hallan@mindshift.no

+47 917 59 222

m/unlock

The quickest route to insights

/ State of the art tools for unlocking insights through behaviour psychology and smart use of data.

/

Anne Stokkeer daglig leder i Mindshift, og har over tyve års erfaring som gründer av flere it‑selskap, leder og rådgiver for ledere i offentlig sektor og privat næringsliv.

Siden 12. mars har vi alle vært gjennom store endringer i måten vi lever livene våre på. Du har fått føle det privat, og du har fått føle det på jobb fordi verdikjeden, pengestrømmen og markedet er dramatisk endret.

/

Når markedet endrer seg, må virksomheten din følge etter. Det kan oppleves som spesielt vanskelig når vi går fra gode tider til helt ukjente tider. For hva skal du egentlig innrette virksomheten din mot når endringen er X?

Ett eller annet

I oppgangstider sniker det seg etter hvert ofte inn en tro på at akkurat dette treet faktisk kommer til å vokse inn i himmelen. Vi vet det ikke stemmer, men hva kan egentlig gå galt? Ett eller annet, naturligvis. Og til slutt skjer nettopp ett eller annet vi ikke ante kunne komme til å skje.

Med krisen kommer uavlatelig tvilen. Vår grunnleggende optimisme og klokketro på egne ferdigheter blir utfordret. Langsiktighet blir til kortsiktighet og selvtillit til ren tvil på egne ferdigheter. Kort sagt: Vi går fra optimisme til pessimisme – og for enkelte til handlingslammende frykt.

Fryktens vesen

Den primære effekten frykten har på oss mennesker, er at vi søker mot tryggheten i fellesskapet, i flokken. Vi handler helst som alle andre. Og når alle andre sitter stille, hvorfor skal du da reise deg?

I en virksomhet er det først og fremst nyskapningen som vil lide. Innovasjonstanken som vi holdt så høyt for bare noen uker siden, er erstattet av holdninger om at det nok er best å ta det sikre for det usikre, gjøre som vi alltid har gjort og å fokusere på det vi vet vi er gode på fra før.

Fryktens vesen er to nærmest instinktive skritt tilbake, til det vi vet, kjenner og kan, og basere framtidig drift på å håpe at denne tilstanden snart går over, så vi kan vende tilbake til akkurat det samme som før.

Men faktum er at på den andre siden av denne krisen vil ingenting være som før. Ting, i ordets videste forstand, vil være endret. Det er altså på tide å reise seg, nå, og å prøve å finne ut av nettopp ting.

Smi nå

Vår påstand er at virksomheter som allerede i dag evner å definere hvilke endringer som er permanente og hvilke som er midlertidige, og som agerer på det i dag, er de som vil høste de største gevinstene på sikt. Det høres kanskje ikke så utrolig ut, men da må jobben også faktisk gjøres. Det må faktisk legges ressurser i slikt definisjonsarbeid så snart som overhodet mulig.

Du bør altså rett og slett begynne å smi nå, uansett hvilken temperatur jernet ditt holder. Å vente vil innebære en langt tøffere jobb senere, eller ingen jobb i det hele tatt.

Kriseerfaring

Evnen til å møte ulike situasjoner i en bedrift, er knyttet til den samlede erfaringen og kompetansen til å løse utfordringer i motgang mer enn i medgang. Har dere ikke slik kompetansen i dag, må dere ganske enkelt skaffe den. Raskt.

Ta selskapet jeg leder som eksempel: I Minsdhift er vi syv mennesker med mer enn 25 års erfaring fra teknologibransjen. Enkel hoderegning og grunnleggende innsikt i bransjehistorikk gir deg raskt et klart bilde av at vi besitter lang erfaring i håndtering av både raske endringer og endringsledelse – ikke minst i krisetider. Dette er vårt gull.

Som leder er det min jobb å vite hvor vi er best tjent med å ta dette gullet, hvorfor og å vite hvordan vi skal komme dit – med både vett og gull i behold. Vi er kanskje heldige i den forstand av vi er skrudd sammen for situasjoner som dette. Men hvis ikke jeg evner å ta egen medisin nå, og peke på en vei ut av Korona‑mørket for nettopp denne bedriften og mine ansatte, hvorfor skulle de da ønske å jobbe her når støvet legger seg?

⁠Alle er seg selv nærmest

Ingenting skaper sterkere lojalitet enn kriser. Ingenting kan rasere den raskere heller.

Som leder må du derfor være bevisst på at en organisasjon, uansett størrelse, bare er en samling mennesker som ser seg tjent med å være akkurat her, akkurat nå.

Selv om det nok er få som sier opp jobben i disse dager, fordi de er uenige i retningen selskapet går i, vil dagen som åpner for slike tanker komme igjen. Alle følelser av lojalitet til deg som leder i framtiden, vil da uavlatelig være knyttet til dine handlinger nå, i krisetider. Kundene dine vil måle deg på akkurat samme måte som dine ansatte.

Motgangsleder

Men dette er din sjanse, uansett hvor miserabel tiden vi er inne i oppleves. En unik mulighet til å demonstrere lederskap, og gjennom handling gi kunder som ansatte tillit til at du er ikke bare er en medgangsleder. At du står stødig både her og nå, og etterpå. Her er tre gode råd på veien dit:

1: Bygg lojalitet

Når lederen er synlige og tydelige, uansett om du formidler en holdning eller aktive handlinger i situasjonen vi er i, bygger du videre på lojaliteten markedet og dine ansatte føler til deg. Å framstå som en tydelig og sikker aktør nå, når få tør å heve stemmen, vil dessuten skape grobunn for nye relasjoner.

2: Videreutvikle kompetansen hos dine ansatte og deg selv

Heller ikke på dette området er det nødvendig å bli passiv, eller å vente og se hva alle andre gjør. Permitteringer eller hjemmekontor er ingen hindring for å bygge ny kompetanse. Vær like framoverlent som før, ligg i forkant og sørg for at både du og dine ansatte kan tilby mer enn tidligere, når vi en dag kommer ut på andre den siden av denne krisen.

3: Søk hjelp

Endringsledelse, og kompetanse på raske endringer, har aldri vært viktigere enn akkurat nå. Hvis din organisasjon ikke var forberedt på en krise som dette, er det nettopp nå du trenger slik bistand og gode råd. Våg og delegere og være utenfor komfortsonene, der vil du være resten av livet uansett.

Contact

Mindshift AS

Wergelandsveien 21 B

0167 Oslo

Norge

kontakt@mindshift.no

Telefon 982 38 713

Org. nr. 818 500 912 MVA

Sign up to our events updates:

Mindshift may contact me via email and information provided will be stored.

You may unsubscribe when you want by clicking the unsubscribe link at the bottom of the email you receive from us. We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking above to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.