This site runs best with JavaScript enabled
Logo

Vi vokser og søker en

Taktisk og streetsmart rådgiver teknologi og digitalisering

Digitalisering, digital transformasjon og datadrevet innovasjon. Mange snakker om det, få vet hva det faktisk innebærer og hvor du begynner.

Image

Er du vår neste kollega?

For oss er det viktig med energi, raske veier til målet og å se effekten i alt vi gjør. Ofte er løsningen enklere enn du tror.

I Mindshift har vi en praktisk tilnærming. Vi liker å tenke stort, men er like opptatt av at de første skrittene går i riktig retning.

/

Du vil på oppdrag av våre kunder være en rådgiver som leder komplekse prosesser der teknologi står sentralt for å skape verdi. Det kan handle om å utnytte potensialet i ny teknologi eller få mer ut av teknologien kunden allerede har investert i. Uansett skal det resultere i økt verdi for kunden – økt konkurransekraft, mer effektive prosesser eller motiverte ansatte.

Det er stort spenn i oppdragene våre, men alle har til felles at vi løser dem med smart bruk av teknologi og dyp innsikt i hvordan folk virker. Du vil jobbe tett med våre atferdspsykologer, der dere sammen vil løse problemer for våre kunder innen offentlig og privat.

Når du jobber i Mindshift får du jobbe tett sammen med flinke folk med bakgrunn innen atferdspsykologi, tjenestedesign, datascience og endringsledelse. Det er både gøy og inspirerende, og et resultat av dette samarbeidet er f.eks vårt egenutviklede analyseverktøy m/unlock der vi kombinerer atferdspsykologi og atferdsdata. Du kan lese om m/unlock her.

⁠Hvem er du?

Du har en høyere utdanning innen teknologi, kan konsulentrollen og har kanskje hatt en lederstilling på kundesiden.

Som teknolog har du vært med lenge nok til å vite at du må se et større bilde enn bare teknologien for å lykkes. Det handler selvfølgelig om arkitektur, prosesser, dataflyt, integrasjoner, konvertering og drift – men også om organisasjonen og det å få menneskene i den med seg.

Der andre kjenner på hvor smertefullt det er med innføring av ny teknologi, står du stødig. Du har lang praktisk erfaring og er opptatt av å skape trygghet og engasjement rundt deg.

Du er god til å se det store bildet og håndtere kompleksitet, både i arkitektur, i jungelen av informasjonsflyt og i selve situasjonen kunden eller prosjektet befinner seg i.

Du evner å utnytte tidligere erfaringer, selv om du er inne på et domene som er nytt for deg. Du er en god kommunikator, har erfart kraften som ligger i å gripe pennen og tegne modeller og du vet hvordan du skaper forankring.

Du har energi, liker framdrift og er like komfortabel med å være rådgiver for ledere som du er med å samarbeide med spesialister.

De kjente rammeverkene sitter i ryggmargen din, men du har erfaringen og tryggheten til å ta snarveier når det er mer nyttig.

Du blir ikke skremt av høy fart, smarte kolleger eller prosjekter med uklar bestilling. Du er praktisk anlagt og evner å motivere andre.

Du er kjent for å ha høy integritet og levere resultater. Og du vet hvordan du skal få kunden til å føle seg både trygg og inspirert.

Hvem er Mindshift?

Mindshift ble etablert for snart fem år siden fordi vi var lei prosjekter med rigide og omstendelige metoder, manglende fokus på resultater og liten bevissthet om hvordan vi mennesker fungerer. Vi visste det fantes en bedre måte.

Ved å sette våre smarte teknologer, atferdsspesialister og endringsledere rundt samme bord, kan vi operere med en presisjon ingen andre kan. Vi skaper høy fart og har gjennomføringsevne der andre blir sittende fast i tradisjonelle rammeverk og metoder.

For oss er det viktig med energi, raske veier til målet og å se effekten i alt vi gjør. Ofte er løsningen enklere enn du tror.

Mindshift leverer endringsprosjekter for kunder i offentlig og privat sektor, alt fra digitalisering til deling og bruk av data, utvikling av segmenteringsmodeller basert på atferdsdata, gjennomføring av kompetanseløft på teknologi, få flyktninger raskere ut i arbeidslivet eller få folk til å slutte å kaste sneiper på bakken.

Våre konsulenter har spisskompetanse innenfor data science, data engineering, IT‑arkitektur eller atferdspsykologi – eller de har erfaring som ledere ogkandet å skape endring.

Vi er en samling konsulenter som er nysgjerrige, høyt presterende og med utforskertrang. Vi liker å dekomponere problemstillinger og dyrker tverrfagligheten. Redelighet, substans og nytteverdi er en selvfølge for oss.

Kundene våre beskriver oss gjerne som unike, ambisiøse, raske og nytenkende. Hyggelige og omgjengelige er også noe vi hører ofte.

Hva vi tror på

01 ‑ Vi verdsetter energi, framdrift og det å se resultater av alt vi gjør

02 ‑ Vi tror alle virksomheter har et uforløst potensial som kan gagne både virksomheten, ansatte og samfunnet.

03 ‑ Vi baserer alt vi gjør på solide data, smart bruk av teknologi, atferdsvitenskap og forretningsforståelse.

04 ‑ Innovasjon skjer når tverrfaglige team av mennesker med ulike perspektiver gis rom og sosial trygghet til å skape kreative gnisninger.

05 ‑ Vi er praktiske, anvender beste praksis på en pragmatisk måte og utnytter egnede rammeverk til vår fordel, ikke som tvangstrøyer.

06 ‑ Etiske prinsipper er viktige for oss. Vi tror på å være åpen om hva endringene skal lede til.

07 ‑ Vi forsvinner ikke når powerpointen er presentert, vi blir til endringene har satt seg.

Hva vi kan tilby

Vi holder til i nye, flotte lokaler, sentralt i Wergelandsveien.

I Mindshift får du muligheten til å jobbe med utviklende og meningsfulle oppdrag i et helt unikt miljø med fantastisk dyktige, verdiorienterte og inkluderende kolleger.

Du får være med å forme et ungt selskap i sterk vekst, der du lettere blir hørt og sett enn i et stort konsern.

Vi bruker mye tid på å utvikle nye konsepter og tjenester som involverer hele bredden i vår kompetanse og som oppleves som utviklende og berikende av våre ansatte. Vi er kjent for en sterk delingskultur, blant annet med jevnlige frokostseminarer med innovative temaer som trekker fulle hus. Her er det mulighet til å bidra.

Resten blir vi enige om.

Om du har spørsmål, eller bare har lyst til å ta en prat, vi gleder oss til å høre fra deg!

Hilsen alle oss i Mindshift :)

Vi holder til i nye, flotte lokaler, sentralt i Wergelandsveien.

Let's Talk!

Ambitious business manager with a complex issues to solve? Potential colleague who enjoy challenging old habits? Let's talk!

Submitting...

Anne Stokke

Anne Stokke

CEO

anne.stokke@mindshift.no

+4798238713

Andre Ruud

Andre Ruud

CTO

andre.ruud@mindshift.no

+4797569513

Bjørn Hallan

Bjørn Hallan

COO

bjorn.hallan@mindshift.no

+47 917 59 222

m/unlock

The quickest route to insights

/ State of the art tools for unlocking insights through behaviour psychology and smart use of data.

Contact

Mindshift AS

Wergelandsveien 21 B

0167 Oslo

Norge

kontakt@mindshift.no

Telefon 982 38 713

Org. nr. 818 500 912 MVA

Sign up to our events updates:

Mindshift may contact me via email and information provided will be stored.

You may unsubscribe when you want by clicking the unsubscribe link at the bottom of the email you receive from us. We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking above to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.