This site runs best with JavaScript enabled
Logo

Datadrevet organisasjon

Bedre innsikt- bedre beslutninger

Vi startet Mindshift fordi vi har klokkertro på at teknologi og atferdspsykologi er avgjørende for å løse framtidens utfordringer, sier Anne Stokke, CEO i Mindshift.

Image

Klaveness academy

Programmet trekker på alle Mindshifts kompetanser: Data Analytics, atferdspsykologi og endringsledelse. forteller: – Sammen med Mind‑ shift har vi fulgt tre parallelle spor: tilgjengeliggjøring av dataene, at de ansatte lærer metodene ogverktøyene for å bruke dataene og et fokus på hvorfor vi skal lære om Data Analytics og hvordan det gagner medar‑ beiderne og forretningen. Vi er allerede godt i gang med bruk av Data Analytics for å styrke tradingstrategier, optimalisere driften og minimere miljøfotavtrykket sier André Torbjørnsen i Klaveness Digital.

Dette intervjuet er første gangen publisert i DN i 2020.

a_blue.png
Programmet trekker på alle Mindshifts kompetanser: Data Analytics, atferdspsykologi og endringsledelse.

/

André Torbjørnsen i Klaveness Digital, forteller: – Sammen med Mindshift har vi fulgt tre parallelle spor: tilgjengeliggjøring av dataene, at de ansatte lærer metodene ogverktøyene for å bruke dataene og et fokus på hvorfor vi skal lære om Data Analytics og hvordan det gagner medar‑ beiderne og forretningen. Vi er allerede godt i gang med bruk av Data Analytics for å styrke tradingstrategier, optimalisere driften og minimere miljøfotavtrykket.

Stokke er enig i at økt bruk av data er kritisk kunnskap, og beskriver ledelsen i Klaveness som fremsynte: – De er tidlig ute med å se hvordan bruk av data og prediksjonsanalyse kan åpne for nye muligheter og gi økt lønnsomhet.

Klaveness_ferdig6.jpg

Nederst fra venstre: Jørgen Dalen, Atferdsspesialist Mindshift, Alf Lervåg, Data Engineer Mindshift, Bjørn Hallan, Programleder Mindshift, Anne Stokke, CEO Mindshift, Trine Hellum, HR‑Direktør Klaveness, Lars Erik Luthman, IT‑Direktør Klaveness og André Torbjørnsen, Analytics Mentor Klaveness.

Fremtidsrettet

Hellum forteller at av selskapets 180 medarbeidere fordelt i Norge og Asia, har 90 prosent gjennomført grunnopplæringen. En stor gruppe er svært ivrige i fortsettelsen. – Programmet er laget for å vare, og vi er glade for at de ansatte har tatt eierskap til programmet. Stokke utdyper: – Det er viktig at de ansatte trives med endringene. Det er økt kunnskap som driver utviklingen, ikke teknologien alene, sier hun.

Ledelsen er involvert i og fronter tiltaket helhjertet . Alle ansatte oppfor‑ dres til å bruke to arbeidstimer i uken på Analytics‑programmet: – CEO Lasse Kristoffersen beskriver timene som “time on”, ikke som “time off”. Før oppstarten saumfarte Klaveness markedet etter rett samarbeids‑ partner: – Mindshift skilte seg helt klart ut med høy kompetanse innen alle de nødvendige områdene: teknologi, atferdspsykologi og prosjektledelse.

Hellum avslutter med et tips: – Vi begynte med å tenke på oss selv som en forbruker av data og analyse. Nå kan vi i større grad integrere analy‑ sene med forretningserfaring og intuisjon. Gjennom samarbeidet med Mindshift, og en stor innsats fra vår ledelse og ansatte, er vi nå godt i gang med et program som ruster Klaveness for fremtiden.

Snakk med oss!

Er du en leder med et komplekst problem du må få løst? Eller kanskje du er en potensiell kollega som trives med å utfordre gamle vaner? Snakk med oss!

Sender inn...

Anne Stokke

Anne Stokke

CEO

anne.stokke@mindshift.no

+4798238713

Andre Ruud

Andre Ruud

CTO

andre.ruud@mindshift.no

+4797569513

Bjørn Hallan

Bjørn Hallan

COO

bjorn.hallan@mindshift.no

+47 917 59 222

m/unlock

Den raskeste veien til innsikt

/ Et moderne verktøy som åpner for ny innsikt gjennom atferdspsykologi og intelligent bruk av data.

Contact

Mindshift AS

Wergelandsveien 21 B

0167 Oslo

Norge

kontakt@mindshift.no

Telefon 982 38 713

Org. nr. 818 500 912 MVA

Sign up to our events updates:

Mindshift may contact me via email and information provided will be stored.

You may unsubscribe when you want by clicking the unsubscribe link at the bottom of the email you receive from us. We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking above to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.