This site runs best with JavaScript enabled
Logo

Atferdsendring

Hva er du redd for?

Hvorfor reagerer vi så ulikt på restriksjonene myndighetene har satt i forbindelse med korona-epidemien? Svaret kan ligge i at vi er redd for ulike ting.

Image

/

Jørgen Dalen, er atferdsviter i Mindshift

I Mindshift bruker vi psykologien for å beskrive individuelle forskjeller i atferd og holdninger. Vi har alle hørt anekdoter om de som er mer redd for å stå på en scene enn å dø, eller folk som proklamerer at de er villig til å dø for sin frihet. ⁠

⁠ ⁠/

Om det høres noe overdrevet ut, tror vi likevel alle har sin egen «fryktprofil» der ulike situasjoner ‑ blant dem tap av autonomi – kan oppleves ulikt.

De ulike typene frykt

De ulike variantene av frykt som er beskrevet under er ikke bare knyttet til subjektiv opplevelse. Det kommer stadig mer empiri på at de utgjør egne «nevrale systemer». Det har blant annet vist seg at beroligende medikamenter kan hjelpe mot en type frykt, men ikke en annen.

⁠Frykt for å dø

Grunnen til at du holder deg unna store høyder, eller er redd for å bli gammel

⁠Frykt for å bli skadet

Slanger, høye lyder, smittsomme sykdommer

⁠Frykt for miste autonomi

Få dårlig økonomi, sitte i karantene

⁠Frykt for å bli utestengt fra flokken

Skilsmisse, miste en venn, bli ignorert

⁠Frykt for å tape ansikt

Gjøre feil, få kritikk, uttale deg i offentligheten

m/unlock

Den raskeste veien til innsikt

/ Et moderne verktøy som åpner for ny innsikt gjennom atferdspsykologi og intelligent bruk av data.

Snakk med oss!

Er du en leder med et komplekst problem du må få løst? Eller kanskje du er en potensiell kollega som trives med å utfordre gamle vaner? Snakk med oss!

Sender inn...

Anne Stokke

Anne Stokke

CEO

anne.stokke@mindshift.no

+4798238713

Andre Ruud

Andre Ruud

CTO

andre.ruud@mindshift.no

+4797569513

Bjørn Hallan

Bjørn Hallan

COO

bjorn.hallan@mindshift.no

+47 917 59 222

Contact

Mindshift AS

Wergelandsveien 21 B

0167 Oslo

Norge

kontakt@mindshift.no

Telefon 982 38 713

Org. nr. 818 500 912 MVA

Sign up to our events updates:

Mindshift may contact me via email and information provided will be stored.

You may unsubscribe when you want by clicking the unsubscribe link at the bottom of the email you receive from us. We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking above to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.