This site runs best with JavaScript enabled
Logo

Atferdsendring

Hvorfor er det så vanskelig å endre atferd?

De fleste problemer, både i bedrifter og i samfunnet, forutsetter at vi mennesker endrer atferd. Klimakrisen er intet unntak. Mennesker er trege i å tilpasse seg av mange årsaker. Denne artikkelen handler om en av disse, nemlig begrenset oppmerksomhet, og hvorfor det er kritisk å forstå hvordan dette påvirker forsøpling og andre anti-sosial atferd

Image

Det antas ofte at antisosial atferd som forsøpling, overforbruk eller farlig kjøring er forårsaket av feil holdninger, uvitenhet eller ren latskap. Forskning på forsøpling utført av Mindshift tyder på at mangel på oppmerksomhet spiller en mye større rolle enn du kanskje tror.

/

En verden av distraksjoner

Varsler, direktemeldinger og en konstant strøm av nye enheter legger en stor belastning på oppmerksomheten vår, ingen tvil om det. I sum har disse innovasjonene sannsynligvis ført til en økning i feilhendelser forårsaket av uoppmerksomhet. For eksempel tyder studier på at mobiltelefonbruk er assosiert med en firedobling av sjansene for å havne i en bilulykke.

Hvorfor det ikke er tilstrekkelig å endre holdninger

Ser vi på mange tiltak mot forsøpling, ser det ut til at de er basert på antakelsen om at feil holdninger eller mangel på kunnskap er de grunnleggende årsakene.

En utfordring med disse er deres effekt i det avgjørende øyeblikket ‑ når folk er i ferd med å forsøple. Når du er ute i gatene, går tankene dine på "autopilot" mesteparten av tiden, og er mindre oppmerksomme på miljøvennlige meldinger.

Eksperimentene våre

Mindshift gjennomførte en serie eksperimenter for å undersøke reduksjon av forsøpling i et travelt byområde. Kan vi redusere forsøplingen av sigarettsneiper ved å fange oppmerksomheten til røykerne?

Sigarettsneipforsøpling er ikke bare et enormt miljøproblem over hele verden, det er også en atferd som egner seg for utforskning, siden det er repeterende, basert på vaner og lett å observere.

I det første forsøket resulterte enkel nudging i form av malte fottrinn, klistremerker og plakater i en økning i bruken av søppelkassen med 145 %.

I det andre eksperimentet ble det lagt til tiltak som trakk ekstra oppmerksomhet mot beholderen (lys og lyd). Dette resulterte i en 26 % økning i bruk sammenlignet med eksperiment 1 og en 208 % forbedring sammenlignet med baseline.

Hvis vi antar at resultatene fra forsøk nr. 2 til vil gjelde hele Oslo, vil dette innebære en estimert reduksjon på 1,23 millioner sigarettsneiper i året*, dersom tiltakene hadde vært gjennomført i hele byen.

Disse eksperimentene viser at ganske enkle modifikasjoner av miljøet kan ha betydelig effekt, så lenge du får oppmerksomheten fra folk i rett øyeblikk.

m/unlock

Den raskeste veien til innsikt

/ Et moderne verktøy som åpner for ny innsikt gjennom atferdspsykologi og intelligent bruk av data.

Snakk med oss!

Er du en leder med et komplekst problem du må få løst? Eller kanskje du er en potensiell kollega som trives med å utfordre gamle vaner? Snakk med oss!

Sender inn...

Anne Stokke

Anne Stokke

CEO

anne.stokke@mindshift.no

+4798238713

Andre Ruud

Andre Ruud

CTO

andre.ruud@mindshift.no

+4797569513

Bjørn Hallan

Bjørn Hallan

COO

bjorn.hallan@mindshift.no

+47 917 59 222

Contact

Mindshift AS

Wergelandsveien 21 B

0167 Oslo

Norge

kontakt@mindshift.no

Telefon 982 38 713

Org. nr. 818 500 912 MVA

Sign up to our events updates:

Mindshift may contact me via email and information provided will be stored.

You may unsubscribe when you want by clicking the unsubscribe link at the bottom of the email you receive from us. We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking above to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.