This site runs best with JavaScript enabled
Logo

Vi vokser og søker en

Prosessleder som kan teknologi og har interesse for atferd

Ledere må forholde seg til en kompleks verden. En verden hvor teknologi og mennesker både er en del av løsningen – og problemet. Ikke rart virksomheter går seg bort i dårlige beslutninger, evige endringsprosjekter og manglende fokus på resultater.

Image

Er du vår neste kollega?

For oss er det viktig med energi, raske veier til målet og å se effekten i alt vi gjør. Ofte er løsningen enklere enn du tror.

Det finnes en bedre måte – der innsikt baseres på reelle data, tiltak er treffsikre og resultatene åpenbare. Der nøkkelen er smarte hoder innenfor teknologi og atferd.

Alle virksomheter har et uforløst potensial som kan gagne både virksomheten, de ansatte og samfunnet. Mindshift er her for å utløse det potensialet.

/

Du vil på oppdrag av våre kunder lede prosesser eller prosjekter som skaper en endring – og aller helst ringvirkninger. Det handler gjerne om å øke konkurransekraften, utvikle kundens organisasjon, utnytte potensialet i ny teknologi eller å endre vanlige folks atferd.

Det er stort spenn i oppdragene våre, men alle har til felles at vi løser dem med smart bruk av teknologi og dyp innsikt i hvordan folk virker.

Når du jobber i Mindshift får du jobbe tett sammen med flinke folk med bakgrunn innen atferdspsykologi, tjenestedesign, datascience og endringsledelse. Det er både gøy og inspirerende, og et resultat av dette samarbeidet er f.eks vårt egenutviklede analyseverktøy m/unlock der vi kombinerer atferdspsykologi og atferdsdata. Du kan lese om m/unlock her.

Hvem er du?

Endringsleder, prosjektleder eller prosessleder – for oss er det ikke så viktig hva du kaller deg. Det viktige er at du har energi, liker framdrift og er like komfortabel med å være rådgiver for ledere som du er med å samarbeide med spesialister.

Du har en høyere utdanning, kanskje innen teknologi eller økonomi, kan konsulentrollen og har kanskje hatt en lederstilling på kundesiden. Du står stødig i krevende situasjoner og har kjent på utfordringene med å gjennomføre endringer.

Du har lang erfaring

med å utnytte dine personlige egenskaper i prosjekter hvor IT‑teknologi er et viktig premiss og du kan nok om teknologi til å føre en meningsfull dialog med spesialistene.

De kjente rammeverkene for endring sitter i ryggmargen din, men du har erfaringen og tryggheten til å ta snarveier når det er mer nyttig.

Du blir ikke skremt av høy fart, smarte kolleger eller prosjekter med uklar bestilling. Du er praktisk anlagt og evner å motivere andre.

Du er kjent for å ha høy integritet og levere resultater. Og du vet hvordan du skal få kunden til å føle seg både trygg og inspirert.

Hvem er Mindshift?

Mindshift ble etablert for snart fem år siden fordi vi var lei prosjekter med rigide og omstendelige metoder, manglende fokus på resultater og liten bevissthet om hvordan vi mennesker fungerer. Vi visste det fantes en bedre måte.

Ved å sette våre smarte teknologer, atferdsspesialister og endringsledere rundt samme bord, kan vi operere med en presisjon ingen andre kan. Vi skaper høy fart og har gjennomføringsevne der andre blir sittende fast i tradisjonelle rammeverk og metoder.

For oss er det viktig med energi, raske veier til målet og å se effekten i alt vi gjør. Ofte er løsningen enklere enn du tror.

Mindshift leverer endringsprosjekter for kunder i offentlig og privat sektor, alt fra digitalisering i offentlig sektor til deling og bruk av data, utvikling av segmenteringsmodeller basert på atferdsdata, gjennomføring av kompetanseløft på teknologi, få flyktninger raskere ut i arbeidslivet eller få folk til å slutte å kaste sneiper på bakken.

Våre konsulenter har spisskompetanse innenfor data science, data engineering, IT‑arkitektur eller atferdspsykologi – eller de har erfaring som ledere ogkandet å skape endring.

Vi er en samling konsulenter som er nysgjerrige, høyt presterende og med utforskertrang. Vi liker å dekomponere problemstillinger og dyrker tverrfagligheten. Redelighet, substans og nytteverdi er en selvfølge for oss.

Kundene våre beskriver oss gjerne som unike, ambisiøse, raske og nytenkende. Hyggelige og omgjengelige er også noe vi hører ofte.

Hva vi tror på

01 ‑ Vi verdsetter energi, framdrift og det å se resultater av alt vi gjør

02 ‑ Vi tror alle virksomheter har et uforløst potensial som kan gagne både virksomheten, ansatte og samfunnet.

03 ‑ Vi baserer alt vi gjør på solide data, smart bruk av teknologi, atferdsvitenskap og forretningsforståelse.

04 ‑ Innovasjon skjer når tverrfaglige team av mennesker med ulike perspektiver gis rom og sosial trygghet til å skape kreative gnisninger.

05 ‑ Vi er praktiske, anvender beste praksis på en pragmatisk måte og utnytter egnede rammeverk til vår fordel, ikke som tvangstrøyer.

06 ‑ Etiske prinsipper er viktige for oss. Vi tror på å være åpen om hva endringene skal lede til.

07 ‑ Vi forsvinner ikke når powerpointen er presentert, vi blir til endringene har satt seg.

Hva vi kan tilby

Vi holder til i nye, flotte lokaler, sentralt i Wergelandsveien.

I Mindshift får du muligheten til å jobbe med utviklende og meningsfulle oppdrag i et helt unikt miljø med fantastisk dyktige, verdiorienterte og inkluderende kolleger.

Du får være med å forme et ungt selskap i sterk vekst, der du lettere blir hørt og sett enn i et stort konsern.

Vi bruker mye tid på å utvikle nye konsepter og tjenester som involverer hele bredden i vår kompetanse og som oppleves som utviklende og berikende av våre ansatte. Vi er kjent for en sterk delingskultur, blant annet med jevnlige frokostseminarer med innovative temaer som trekker fulle hus. Her er det mulighet til å bidra.

Resten blir vi enige om.

Dersom du har spørsmål, eller bare har lyst til å ta en prat, vi gleder oss til å høre fra deg!

Hilsen alle oss i Mindshift :)

Vi holder til i nye, flotte lokaler, sentralt i Wergelandsveien.

Snakk med oss!

Er du en leder med et komplekst problem du må få løst? Eller kanskje du er en potensiell kollega som trives med å utfordre gamle vaner? Snakk med oss!

Sender inn...

Anne Stokke

Anne Stokke

CEO

anne.stokke@mindshift.no

+4798238713

Andre Ruud

Andre Ruud

CTO

andre.ruud@mindshift.no

+4797569513

Bjørn Hallan

Bjørn Hallan

COO

bjorn.hallan@mindshift.no

+47 917 59 222

m/unlock

Den raskeste veien til innsikt

/ Et moderne verktøy som åpner for ny innsikt gjennom atferdspsykologi og intelligent bruk av data.

Contact

Mindshift AS

Wergelandsveien 21 B

0167 Oslo

Norge

kontakt@mindshift.no

Telefon 982 38 713

Org. nr. 818 500 912 MVA

Sign up to our events updates:

Mindshift may contact me via email and information provided will be stored.

You may unsubscribe when you want by clicking the unsubscribe link at the bottom of the email you receive from us. We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking above to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.