This site runs best with JavaScript enabled
Logo

Views

Follow our insights and activity

The latest research, insights and opinions from Mindshift. Explore ideas shaping the future of business and society.

Image

Filter by...

Hva er du redd for?

Atferdsendring

Hva er du redd for?

I Mindshift bruker vi psykologien for å beskrive individuelle forskjeller i atferd og holdninger. Vi har alle hørt anekdoter om de som er mer redd for å stå på en scene enn å dø, eller folk som proklamerer at de er villig til å dø for sin frihet. Om det høres noe overdrevet ut, tror vi likevel alle har sin egen «fryktprofil» der ulike situasjoner - blant dem tap av autonomi – kan oppleves ulikt.

Discover more