Vi er spesialister på rask og varig endring ved bruk av teknologi og atferdspsykologi
Store problemer trenger ikke alltid komplekse løsninger
Vi skaper endring som gir resultater
45%
økning i pensjonssparing ved enkel nudging
4 mnd
på å etablere en dataplattform for analytics
6mnd
på å implementere pipeline og visualisering av IoT-data
180
ansatte lært opp i data science på et år
VÅRE TJENESTER
Vi skaper små og store endringer
Hva kan vi gjøre for din virksomhet?
ORGANISASJONSUTVIKLING
ORGANISASJONSUTVIKLING
 • Kompetanseløft
 • Innovasjonsprosesser
 • Nye arbeidsprosesser
 • Eksekvering av strategier
TEKNOLOGIUTVIKLING
TEKNOLOGIUTVIKLING
 • Plattformstrategi
 • Arkitekturfornyelse
 • Implementasjonsledelse
 • Statistikk og maskinlæring
TJENESTEUTVIKLING
TJENESTEUTVIKLING
 • Tjenestedesign
 • Produktdesign
 • Interaksjonsdesign
 • Grafisk design
PROSJEKT
JERNBANEDIREKTORATET
Planlegging av veier og annen infrastruktur har aldri vært vanskeligere enn nå. Nye disruptive teknologier i transportsektoren skaper stor usikkerhet om både transportmidler, adopsjon i befolkningen og behov for kapasitet i infrastrukturen. Mindshift har sammen med THEMA Consulting bidratt med å predikere hvordan ny teknologi vil påvirke atferd i fremtidens transportsektor.
ENDRINGSPROGRAM
Data analytics for bedre beslutninger
TORVALD KLAVENESS
Torvald Klaveness har som strategisk ambisjon å bli en datadrevet organisasjon. Både operasjonelle og strategiske beslutninger skal tas basert på et solid faktagrunnlag og gode analyser. Mindshift har utviklet og gjennomført et opplæringsprogram i data analytics for alle ansatte og etablert en dataplattform med verifiserte, oppdaterte data for analyser. Programmets mål er å skape en endring i ansattes atferd som fører til bedre beslutninger for selskapet.
INNOVASJON
Smartere transport i Osloregionen
STATENS VEGVESEN
Mindshift bidrar i et samarbeidsprosjekt mellom Statens Vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten i Oslo kommune. Målet er å endre folks daglige rutiner - å få dem til å velge kollektivtransport eller sykling framfor bil. Prosjektet består av en rekke piloter, blant annet testing av intelligente transportsystemer for å gjøre sykling tryggere, bruk av blindsonedeteksjon, GPS-basert crowdsourcing for registrering av farlige situasjoner for å lokalisere utsatte steder, testing av selvkjørende busser samt bruk av kommunikasjon mellom trafikklys og busser.
SERVICE DESIGN
Flere flyktninger i arbeid
SKEDSMO KOMMUNE
Integrering av flyktninger er krevende. Skedsmo kommune jobber aktivt med å øke måloppnåelsen – flere flyktninger i arbeid etter avsluttet introduksjonsprogram. Mindshift gjennomførte kartlegging av arbeidsprosesser og systemstøtte og gjennomførte en rekke tiltak basert på disse analysene, slik at ansatte kan bruke tiden på det som gir effekt. Prinsipper fra design thinking ble brukt i stor grad, med involvering av både interne og eksterne aktører, som NAV og frivillige organisasjoner.
INNOVASJON
Forenkling og innovasjon i byggesektoren
DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET
Direktoratet for byggkvalitet er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet. En viktig oppgave er å være pådriver for forenkling og innovasjon i byggesektoren. Det er allerede etablert en infrastruktur basert på statlige felleskomponenter som kan sjekke søknader mot gjeldende regelverk og sikre informasjonsflyt mellom alle berørte parter i en byggesak. Digital nabovarsling ble lansert vinteren 2019. Mindshift bistår DiBK med videre tiltak - å gjøre sektordata, planinformasjon og historiske data som er relevante for en byggesøknad tilgjengelig i digitale søknadsløsninger og å utnytte crowdsourcing for å heve datakvaliteten.
VÅRE KUNDER
KURS OG SEMINAR
Kompetanse

På dette kurset vil du lære hvordan HR aktivt kan bruke tjenestedesign i arbeidshverdagen.

#MINDSHIFTOSLO
VI I MINDSHIFT
Portrait of Anne Stokke

Anne Stokke

 • Daglig leder
 • Forretningsutvikling

Anne har vært leder i flere nasjonale og internasjonale it-konsulentskap, og har gründet flere av dem. Hun har 20 års erfaring som strategisk rådgiver og har bred innsikt i offentlig og privat sektor. Anne er spesielt god på å endre organisasjoner og utvikle ansatte. Anne kan forretningsutvikling, merkevarebygging, digital transformasjon og organisasjonsutvikling. Hun er en mye brukt foreleser og foredragsholder på kurs og konferanser og er en markant profil i fagmiljøet.

Portrait of Jørgen Dalen

Jørgen Dalen

 • Atferdsendring
 • Kundeopplevelse

Jørgen har bakgrunn fra Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo (industridesign), samt psykologi hovedfag fra NTNU. Han har 17 års erfaring med utvikling av digitale tjenester, produkter og systemer. Han har vært sentral i oppbyggingen av flere konsulentselskaper, og er aktiv i fagmiljøet gjennom undervisning, forelesninger og blogging. Jørgen er en dyktig fasilitator og mentor, og er genuint opptatt av å dele kunnskap

Portrait of Thor Fredrik Eie

Thor Fredrik Eie

 • Forretningsutvikling
 • Atferdsendring

Thor har 15 års erfaring innen brukersentrert utvikling, og har hatt fagansvar innen User Experience i flere konsulentselskaper. Med sin tverrfaglig tilnærming trives han best når mennesker, teknologi og forretningsprosesser spiller sammen. Han har jobbet mye med KPI-utvikling, måling og analyse. Thor har hovedfag i informasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen, med spesialisering innen HCI og Human Factors.

Portrait of Bjørn Hallan

Bjørn Hallan

 • Forretningsutvikling
 • Digital transformasjon

Bjørn er sivilingeniør i elektronikk, med påbygning innenfor markedsføringsledelse. Han har mange års erfaring fra ulike lederroller i teknologibedrifter, inkludert programvareutvikling, markedsføring, salg og forretningsutvikling. Bjørns styrke er evnen til å se det store bildet og utvikle programmer for digital endring. Han er strukturert, har sterk gjennomføringsevne og er god til å forankre endringer og prosesser i organisasjoner.

Portrait of Jørn Heigum

Jørn Heigum

 • Rådgiver
 • Teknologi

Jørn har 24 års erfaring fra programvare- og konsulentbransjen som leder, rådgiver, arkitekt, prosjektleder, mentor og utvikler. Jørn har blant annet vært CTO i programvareselskapet Exie, Corporate Product Manager i Unit 4 og leder for digitalisering og innovasjon i Sporveienkonsernet. Han har bygget produkter fra bunnen av, ledet store utviklingsorganisasjoner og vært hjernen bak innovative løsninger på komplekse digitaliseringsutfordringer.

Portrait of Alf Lervåg

Alf Lervåg

 • Rådgiver
 • Teknologi

Alf har over 10 års erfaring med utvikling av digitale tjenester og programvare for aktører innen offentlig og privat sektor. Han har god systemforståelse og gode kommunikasjonsevner, noe som gjør han til en dyktig rådgiver, arkitekt, mentor og utvikler. Alf er svært god til å se kreative løsninger på komplekse problemstillinger, og har et velfortjent rykte som teknisk problemløser.

Portrait of Alexandra Sørbye

Alexandra Sørbye

Alexandra er en prisvinnende seniordesigner og tjenestedesigner med et stort hjerte for folk, teknologi og design. Hun har arbeidet for anerkjente byråer som Crispin Porter + Bogusky i Sverige og MediaFront/McCann og Bouvet i Norge. Alexandra elsker å jobbe med kunder som vil strekke seg litt lengre, og som er opptatt av positive endringer for folk, miljø - og bunnlinja. Hun har jobbet med kunder som Sporveien, NSB, Widerøe, Politiet, Meteorologisk institutt, Avinor, OBOS med flere, og hun vet hva som skal til for å skape engasjement og eierskap.

Portrait of Anders Matre

Anders Matre

 • Atferdsspesialist
 • Tjenestedesign

Anders har mastergrad i Menneske-Maskin Interaksjon fra NTNU, og er lidenskapelig opptatt av hvordan vi kan endre folks atferd ved bruk av atferdspsykologi og teknologi. Han har flere års erfaring fra offentlig sektor, transport og bank og finans som spesialist innen brukeratferd og forretningsutvikling. Anders har en unik evne til å skape eierskap og involvering i organisasjonen, og er opptatt av å dele kunnskap og utvikle sine samarbeidspartnere. I tillegg sitter han i styret i IxDA Oslo, som er Norges største fagmiljø innen brukeropplevelse.

Portrait of Sara Skarstein Rytterager

Sara Skarstein Rytterager

Sara har en bachelor i pedagogikk fra Universitetet i Oslo og en bachelor i atferdspsykologi fra OsloMet. Hun har jobbet som instruktør og utført atferdsbehandling på barn med autisme ved The Lovaas Institute i Los Angeles, og som miljøterapeut med helsefremmende tiltak. I tillegg har Sara lang erfaring med salg innen detaljhandel. Hun er opptatt av atferdsendring på individ- og gruppenivå, samt interesse for organisasjon, atferdsøkonomi, nudging og markedsføring. Sara er svært interessert i gruppedynamikk, og hva som skal til for å oppnå positive endringer. Hun er god på å finne kreative løsninger og å skape tillit hos folk.

Portrait of Andre Ruud

Andre Ruud

 • Virksomhetsarkitektur

André har opparbeidet lang og bred erfaring som rådgiver og leder gjennom over 20 år. Med bakgrunn fra IT-utvikling og -arkitektur og som leder i nasjonale og internasjonale selskaper har han jobbe mye med å realisere effekter ut fra IT-investeringer og i endringsprogrammer. Hans styrke er å kunne kombinere dyp forståelse av muligheter og begrensninger teknologi med forretningsforståelse, og samtidig ha stor respekt for menneskene i organisasjonen og oppgavene som skal løses. Med evne til å raskt sette seg inn i komplekse problemstillinger og så fokusere på realiserbare løsninger har André jobbet tett med ledelse og beslutningstagere i mange selskaper. Som strategisk rådgiver har han utformet strategier og utarbeidet beslutningsunderlag til ledelse og styrer.

Portrait of Bao Marianna Nguyen

Bao Marianna Nguyen

 • Innovasjon
 • Tjenestedesign

Bao har en mastergrad i innovasjon og entreprenørskap fra Universitetet i Oslo og har spesialisert seg på designdrevne innovasjonsmetoder. Hun er opptatt av å skape nytenkende løsninger for å løse meningsfulle problemer. Denne drivkraften har vært viktig i hennes arbeid med innovasjonsprosesser fra både startup og etablerte selskap.

KONTAKT